Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset 29.11.2022

Julkaistu 30.11.2022 15:13, Päivitetty 30.11.2022 16:13

Hyvinvointialueen hallitus esittää aluevaltuustolle täydennystä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden asiakasmaksujen määräytymisperusteisiin.

Aluevaltuustolle esitetään, että akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla erikoissairaanhoidossa maksaisi 28,70 euroa. Lue lisää asiakasmaksuista aluevaltuuston kokouksen päätöksistä 23.11.2022.

Asiakasmaksulain mukaan avosairaanhoidon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotosta ei saa periä maksuja. Maksuttomuus ei koske erikoissairaanhoidon hoitajavastaanottoja. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä on ollut käytössä asiakasmaksu 28,70 euroa akuuttihoitokäynnistä sairaanhoitajalla. Aluehallitus näkee, että on tarkoituksenmukaista, että käyntimaksu voidaan periä myös 1.1.2023 alkaen.

Aluevaltuustolle esitetään myös, että ensihoidon kuljetuspalveluissa potilaan omavastuuosuus otetaan käyttöön Kelan määrittelyn mukaisesti. Asiakasmaksulain mukaisesti terveydenhuoltolain perusteella järjestetty ensihoito on maksutonta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta lukuun ottamatta. Sairaankuljetuksesta asiakkaalta peritty Kela-korvauksen jälkeinen omavastuuosuus on ollut 25 euroa.

Aluehallitus päätti kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti käynnistää sosiaalisen luototuksen palvelun Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2023. Asiaa säätävä laki on muuttumassa niin, että sosiaalisesta luototuksesta tulee elokuun 2023 alussa hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä.

Uudistuvan lain mukaan hyvinvointialueen tulee järjestää sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttää ja määrittää luoton myöntämisen perusteet sosiaalisesta luototuksesta annetun lain mukaisesti.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan ohjeellisen investointisuunnitelman vuosille 2024 – 2027. Suunnitelma on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön, sisäministeriöön ja valtiovarainministeriöön ennakolliseen hyväksymiskäsittelyyn tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma on tässä vaiheessa ohjeellinen, ja investoinneista päätetään erikseen.

Suunnitelmassa valmistellaan vuoden 2024 talousarvioon käynnistettäviä investointeja ja investointien kaltaisia sopimuksia. Investointisuunnitelman suuruus on yhteensä 190,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 investointisuunnitelma oli aluevaltuuston käsittelyssä jo lokakuussa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman aluehallitus palautti valmisteluun. Hallituksen on tarkoitus käsitellä niitä uudelleen joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Aluehallitus palautti myös hallintosäännön valmisteluun.

Aluehallitus valtuutti kiinteistöjohtaja Timo Seppälän hyväksymään hyvinvointialueen hallintaan siirtyvien kuntien omistamien sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea palvelevien tilojen vuokrasopimukset. Valtuutus on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Kunnilta on siirtymässä 3+1 vuoden sopimuksella noin 500 vuokrattavaa sote- ja pelastustoimen tilaa hyvinvointialueelle. Niiden yhteenlaskettu neliömäärä on noin 300 000. Tilojen vuosivuokra on yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.

Sote-uudistuksen voimaanpanolain mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan vuoden 2023 alussa. Lain mukaan hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa ainakin 31. joulukuuta 2025 asti.

Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Aluehallitus keskusteli myös Turunmaan sairaalaa koskevista suunnitelmista. Kiinteistöön ollaan alustavasti suunniteltu kaksikielistä sosiaali- ja terveyskeskusta. Projekti alkaisi mahdollisesti jo vuonna 2023, jos vuotta 2024 koskeva alustava investointisuunnitelma hyväksytään.

Kaskenkadun kiinteistön omistaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, ja se siirtyy hyvinvointialueen omistukseen vuodenvaihteessa. Stiftelsen Eschnerska frilasarettet -säätiöllä on suunnitelmia senioriasunnoista samassa korttelissa.

Aluehallitus käsitteli lisäksi Varsinais-Suomen kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien täydentämiä selvityksiä hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista ja omaisuudesta.

 

Aluehallituksen esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi)

Muut asiat, joita ei erikseen mainita tässä tiedotteessa, hyväksyttiin esityksen mukaisesti.