Hyppää sisältöön
Tiedote

86 salolaista ilmoitti kiinnostuksensa osallistua kaupungin taloutta suunnittelevaan kansalaispaneeliin

Julkaistu 28.2.2024 12:15

Salon kaupunki on hyväksytty mukaan Sitran hankekokonaisuuteen, jossa kehitetään toimintamallia kuntalaisten osallistumiseen kuntien talouden suunnitteluun.

1000 salolaista sai helmikuun alussa kaupungilta kirjeen, jossa heitä kutsuttiin mukaan kansalaispaneeliin. Satunnaisotannalla koottavaan paneelin ilmoittautui kirjeen perusteella 86 salolaista. Nuorimmat ilmoittautuneet olivat 16-vuotiaita, vanhimmat 67. Kiinnostusta löytyi laajasti ympäri Saloa.

– Ilmoittautuneiden määrä ylitti odotuksemme, sillä keskimäärin noin viisi prosenttia otokseen valituista ilmoittaa kiinnostuksensa. Erittäin positiivista on myös se, että ilmoittautuneita löytyy kaikista ikäryhmistä sekä erilaisella työ- ja koulutustaustalla, sanoo kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen.

Lopulliseen paneeliin otetaan 35 osallistujaa, jotka valitaan anonyymisti ilman nimi- ja tarkkoja postiosoitetietoja siten, että alueellinen kattavuus, paneelin ikärakenne sekä osallistujien koulutus- ja työtilanne ovat mahdollisimman monipuolisia. Paneeliin valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Kansalaispaneelin ensimmäinen tapaaminen on 13.3.2024 klo 16 Salon kaupungintalolla.

Satunnaisotannalla koottu kansalaispaneeli perehtyy kaupungin toiminnan ja talouden arviointiin sekä investointitarpeisiin. Paneeli antaa suositukset tämän vuoden arviointikertomukseen, seuraavaan talousarvioon sekä vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaan. Osallisuushankkeen rahoittajana on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.