Hyppää sisältöön
Tiedote

Elinvoimajaoston kokouksen 16.4.2024 ennakkotiedote

Julkaistu 11.4.2024 13:17, Päivitetty 11.4.2024 13:24

Elinvoimajaoston tulevan kokouksen esityslista on lyhyt. Kokouksissa toistuvien yleisten pykälien lisäksi kokouksessa on kolme pykälää. Elinvoimajaoston kokouksen 16.4.2024 esityslista – Salo.fi.

Elinvoimajaoston kokousten yksi toistuvista pykälistä on viranhaltijapäätökset. Tulevassa kokouksessa käsitellään ajalla 21.3.-10.4.2024 tehdyt päätökset.

Toimielimellä/ elinvoimajaostolla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalaissa.

Myös Salon kaupungin hallintosäännössä mainitaan otto-oikeudesta seuraavaa: asian ottamisesta lautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai jaosto, sen puheenjohtaja tai sen esittelijä, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Salon kaupungin hallintosääntö 51 § – Salo.fi. (630,72 Kt)

Elinvoimajaosto kokoontuu Salon kaupungin toimielinten kokouskäytännön mukaisesti

Kaupunginhallitus sekä lautakunnat/toimielimet vastaavat kaupungin hallinnosta ja kuntalaisten palveluista. Kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto.

Salon kaupungin hallintosäännössä määritellään myös muun muassa kokousmenettelystä. Toimielin päättää itse kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen.

Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös toimikunnissa ja työryhmissä.

Lisätietoja päätöksenteosta Salon kaupungin verkkosivulla.

 

Lisätiedot:
Elinvoimajaoston esittelijä, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi

Päätöksentekoviestinnän kehittäminen ja elinvoimapalveluiden viestintä, viestinnän suunnittelija Eija Laitinen
044 778 2153, eija.laitinen@salo.fi