Hyppää sisältöön
Tiedote

Elinvoimajaoston kokouksen 18.6.2024 ennakkotiedote

Julkaistu 13.6.2024 12:49

Elinvoimajaosto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.6. klo 17.30 alkaen Salon kaupungintalolla.

Nostamme kokouksen ennakkotiedotteeseen kaksi kaavamuutosta.

Kokouksen yhteydessä käydään lähetekeskustelu Salon kauppatorin sääntömuutosta koskevan kyselyn tuloksista.

Asemakaavan muutos, Tehdaskatu 13

Kaavaluonnos on ollut virallisesti nähtävillä 10.1.2024- 9.2.2024. Laatimisvaiheen nähtävilläolon jälkeen Koulukaluston kiinteistön omistajien kannanoton toimesta kaava-aluetta laajennettiin. Kaavaluonnoksen määräyksiin tehtiin saadun palautteen perusteella muutamia muutoksia muun muassa pysäköintipaikkaan ja tielinjaan.

Elinvoimajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se asettaa Tehdaskatu 13 asemakaavan muutoksen ja sitovan tonttijaon nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Tehdaskatu 13 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uutta asumista Salon keskustaan, jokivarteen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Tullintie

Tullintien asemakaava- ja asemakaavan muutostyöt on käynnistetty vuoden 2017 lopulla. Tullintien asemakaavan nimi perustuu kaava-alueen halki kulkevaan maantiehen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8 ha.

Kaavaluonnos on ollut viimeksi virallisesti nähtävillä 4.12.2017-4.1.2018. Kaavan laatimisvaiheen jälkeen kaavatyö on ollut keskeytyksissä johtuen muista kiireellisimmistä kaavatöistä. Kaavatyön eteneminen on odottanut myös Natura-vaikutusten arvioinnin valmistumista, joka teetettiin 2021 osana Matildan Tammipuiston kaavatyötä. Ely-keskuksen lausunnon perusteella Natura-arviointia täydennettiin vielä heinäkuussa 2023.

Elinvoimajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se asettaa Tullintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on selventää ohjeellista tonttijakoa olemassa olevan maanomistuksen ja rakentamistilanteen mukaiseksi. Kaavoitus tapahtuu kaupungin aloitteesta, mutta myös maanomistajilta on tullut toiveita alueen asemakaavan tarkistamiseksi. Tavoitteena on lisäksi ollut tarkastella rantarakennuspaikkojen saunojen sijoitteluun ja viemäröintiin liittyviä asioita sekä Tullintien kevyen liikenteen ratkaisuvaihtoehtoja ja aluevaraustarpeita.

Salon kauppatorin sääntömuutosta koskeva kysely

Salon kauppatorin sääntömuutosta koskevaan kyselyyn saatiin runsaat 30 vastausta. Palautteissa on annettu myös muita ehdotuksia torisääntöihin, joten sääntömuutoksesta käydään vielä kokouksen yhteydessä lähetekeskustelu.

Päätöksentekoon torisäännöt tulevat elokuun elinvoimajaoston kokoukseen.

Elinvoimajaoston kokouksen 18.6.2024 esityslista – Salo.fi.

Lisätiedot:
Elinvoimajaoston esittelijä, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi

Päätöksentekoviestinnän kehittäminen ja elinvoimapalveluiden viestintä, viestinnän suunnittelija Eija Laitinen
044 778 2153, eija.laitinen@salo.fi