Hyppää sisältöön
Tiedote

Elinvoimajaoston kokouksen 21.5.2024 ennakkotiedote

Julkaistu 16.5.2024 13:10

Elinvoimajaosto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.5. klo 17.30 Salon kaupungintalolla.

Asuntomessuhankkeeseen liittyvät kaavamuutokset

Elinvoimajaoston kokouksessa käsiteltävät asemakaavan muutokset eivät sisältynyt kaupunginhallituksen 12.2.2024 § 46 hyväksymään kaavoituskatsaukseen 2024. Asian luonteesta johtuen kaavatyöt on tarkoituksenmukaista aloittaa pikimmiten ja siksi työt otetaan valmisteluun kaavoitusohjelman ulkopuolisina hankkeina.

Asemakaavan muutos Kauniaistenkatu 8-10, kaavoituksen käynnistäminen § 59

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkipientaloalueen toteuttaminen kaupungin varikkoalueena toimineella alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle ympäristöön sopivaa, yhdyskuntarakennetta tiivistävää maankäyttöä.

Asemakaavan muutos Vanhan kaupungintalon kortteli, kaavoituksen käynnistäminen § 60

Kaavamuutoksella tutkitaan asumisen ja palvelujen sijoittumista alueelle. Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta toteuttamalla puurakentamisen korttelialue ympäristöön sopivalla tavalla huomioiden rakennussuojelukohteet korttelialueella.

Asemakaavan muutos Asemakatu 14 ja Helenansilta, kaavoituksen käynnistäminen § 61

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon ja Salonjoen ylittävän sillan toteuttaminen alueelle sekä päiväkotikäytöstä poistuneen rakennuksen suojeleminen asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti.

Asemakaavan muutos Haukkalankatu, kaavoituksen käynnistäminen § 62

Mahdollisena asuntomessujen kohteena on selvitetty myös kaupungin omistamaa aluetta Kyntömiehenpuiston alueella Haukkalankadun varrella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa pientaloalueen toteuttaminen kaupungin viljelypalstakäytössä toimineella alueella.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeen loppuraportti § 57

Salon kaupungilla ajalla 1.12.2022 – 30.4.2024 käynnissä olleen hankkeen tavoitteena oli saattaa Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteet kaupungin käytäntöihin sekä laatia kaupungille ilmasto- ja ympäristöjohtamisen toimintamalli. Hankkeessa oli myös tavoitteena kehittää ilmasto- ja ympäristöasioiden seurantaa. Kaupunkiorganisaation lisäksi hankkeen tavoitteena oli edistää sidosryhmien osallisuutta ilmastotyöhön.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat: tavaralainaamoselvitys, ilmastotyön tietopaketti, ilmasto- ja ympäristöjohtamisen koulutukset viranhaltijoille, ilmasto- ja ympäristökoulutus kaupunginvaltuustolle, ilmasto- ja ympäristöjohtamisen työkirja, sidosryhmäfoorumi maataloussektorille, ilmasto- ja ympäristöohjelman seuranta, tiedonjako Syken kestävyysloikka-sivustolla sekä jatkoa hanketyölle. Salon kaupungille perustettiin hankkeen myötä uusi kestävän kehityksen koordinaattorin määräaikainen virka, joka jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Elinvoimajaoston kokouksen 21.5.2024 esityslista – Salo.fi.

 

Lisätiedot:
Elinvoimajaoston esittelijä, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi

Päätöksentekoviestinnän kehittäminen ja elinvoimapalveluiden viestintä, viestinnän suunnittelija Eija Laitinen
044 778 2153, eija.laitinen@salo.fi