Hyppää sisältöön
Tiedote

Elinvoimajaoston kokouksen 21.5.2024 päätökset

Julkaistu 22.5.2024 11:59

Elinvoimajaosto kokoontui eilen tiistaina 21.5. klo 17.30 alkaen kaupungintalolla.

Nostimme kokouksen ennakkotiedotteeseen seuraavat asiat:

  •  Asuntomessuhankkeeseen liittyvät kaavamuutokset, sekä
  • Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeen loppuraportin

Kauniaistenkatu 8-10, vanhan kaupungintalon korttelin, Asemakatu 14:n ja Helenansillan sekä Haukkalankadun asemakaavan muutos ja kaavoituksen käynnistäminen hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Elinvoimajaosto merkitsi tiedoksi Kohti hiilineutraalia Saloa -hankkeen loppuraportin sekä ilmasto- ja ympäristöjohtamisen työkirjan tiedoksi ja totesi hankkeen päättyneeksi.

Kokouksessa äänestettiin Perniön Melassuon suunnittelutarveratkaisun lausuntoa koskevassa pykälässä

§ 63 Lausuntopyyntö koskien valituksia Salon elinvoimajaoston päätöksestä 27.2.2024 § 19, suunnittelutarveratkaisu, Perniön Melassuo 734-619-1-27.

Anna Härri ehdotti Jerina Walliuksen, Janne Järvisen ja Anita Sjöholm-Nikkasen kannattamana seuraavaa:

”Päätös on kumottava, koska se on ELY-keskuksen mielestä lainvastainen, suuri joukko kuntalaisia (mukaan lukein Perniön kirkonkyläyhdistys ja Salon luonnonsuojeluyhdistys) vastustavat hanketta nykymuodossaan, hanke aiheuttaa luontokatoa ja tuhoaa uhanalaisten eläinten (kuten liito-orava, hömötiainen ja tervapääsky) elinympäristöjä. Hankkeesta on saatu uutta tietoa liito-oravan osalta. Hanke heikentää kuntalaisten lähiluontoa ja virkistymismahdollisuuksia. Hanke on suunniteltava uudestaan niin, että otetaan paremmin huomioon edellä mainitut asiat.

Elinvoimajaosto kannattaa aurinkoenergian rakentamista Saloon, mutta uusiutuvan energian rakentaminen tulee tehdä kuunnellen lähialueiden asukkaita ja luonnon monimuotoisuutta liikaa heikentämättä. Muutoin vaarannetaan koko siirtymän toteutuminen.”

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaehdotus sai 5 JAA ääntä (Sanna Lundström, Jarkko Anttila, Ulla Huittinen, Kalle Räike, Pekka Salomaa). Jäsen Härrin ehdotus sai 4 EI ääntä (Härri, Järvinen, Sjöholm-Nikkanen, Wallius). Pykälän päätökseksi tuli äänin 5 – 4 esittelijän ehdotus.

Anna Härri, Janne Järvinen, Jerina Wallius ja Anita Sjöholm-Nikkanen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Muut kokouksen esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Linkki elinvoimajaoston kokouksen 21.5.2024 esityslistaan – Salo.fi.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kohdassa esityslistat ja pöytäkirjat 29.5.2024 alkaen.