Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupungin myöntämiin kulttuuriavustuksiin esitetään muutoksia vuodelle 2024

Julkaistu 25.8.2023 12:52, Päivitetty 1.9.2023 11:21

Päivitys 1.9.2023 klo 8:45: Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 31.8.2023 kulttuuriavustusten muutoksesta ehdotuksen mukaisesti. Seuraavaksi edessä käytännön valmistelut kuten avustusmateriaalien ja ohjeiden päivitys, jonka jälkeen tiedotamme lisää.
Päivitys 1.9.2023 klo11:21: Ensimmäinen marraskuun haku on tarkoitus avata jo vuoden 2023 aikana.

Salon kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle sekä paikallisen elinvoiman kehittymiselle. Toimintaa ohjaa kaupungin myöntämien avustusten yleisten periaatteiden lisäksi laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) sekä Salon kaupunkistrategia 2030 – Avaimet kaikkiin oviin. 

Avustuskäytäntöä on tarkasteltu osana Salon kulttuuriohjelmatyötä, yhdessä Kulttuurikumppaneiden sekä laajemmin muiden taide- ja kulttuurikentän toimijoiden kanssa kevään ja kesän 2023 aikana. Esiin on noussut selkeitä kehittämiskohteita, joihin nyt esitetään muutoksia.

Muutoksilla kohti antoisampaa yhteistyötä

Keskeiset muutokset liittyvät avustusten hakuaikaan, uudenlaisten toimintamallien ja kokeilukulttuurin edistämiseen. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee ja päättää asiasta elokuun kokouksessaan 31.8.2023.

Lue lisää vapaa-ajan lautakunnan esityslistalta 31.8.2023

Hakuaikoja yhden sijasta kaksi

Avustuksia esitetään haettavaksi kaksi kertaa vuodessa. Perinteinen maaliskuun haku ja avustusten käsittely- ja päätöksentekoprosessi pysyvät ennallaan. Toiseksi hakuajaksi esitetään marraskuuta, jolloin haettavana ovat avustukset tulevalle toimintavuodelle. Kun toimintavuoden talousarvio on valmistunut ja vapaa-ajan lautakunta vahvistanut käyttötaloussuunnitelman vuoden alussa, voidaan tehdä avustuspäätökset.

Uusi hakuaika jouduttaisi avustuskäsittelyä noin kolmella kuukaudella. Muutoksella pyritään turvaamaan erityisesti ympärivuotisen toiminnan alkuvuoden taloudellinen epävarmuus sekä tukemaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutuvia tapahtumia ja muuta toimintaa.

Yhteisöllisyyttä edistävä ja lähikulttuuripalveluita lisäävä työskentely selkeämmin osaksi avustuksia

Tällä hetkellä yksityishenkilöt ovat vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä (31.1.2019 §5) rajattu pois avustusten piiristä. Muutosehdotuksessa esitetään, että jatkossa avustusta voidaan myöntää yksittäisten taiteilijoiden projekteihin, jotka toteutuvat tiiviissä yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa ja/tai laajasti eri puolilla kaupunkia.

Esimerkkejä avustusten käyttökohteesta voivat olla yhteisö- tai kaupunkitaiteellinen työskentely kuntalaisten kanssa, kulttuurihyvinvointia edistävä työskentely sote-yksiköissä tai lähikulttuuripalveluita lisäävä toiminta kuten kiertueet.

Kokeilukulttuurin edistäminen ja tilojen monipuolisempi käyttö

Kolmas muutosehdotus koskee kokeilukulttuurin edistämistä ja tilojen monipuolisempaa käyttöä. Ehdotuksessa esitetään uutena tukimuotona ympärivuotisesti kulttuuripalveluilta haettavaa pienimuotoista avustusta  kahteen kohteeseen:

  • pilottitoimintaan, joka luo matalalla kynnyksellä uusia tapoja kokea ja tehdä taidetta ja kulttuuria sekä
  • tilatukea yleisölle avoimiin tapahtumiin, niiltä osin kuin kaupungilla ei ole osoittaa soveltuvia, tarkoituksenmukaisia tiloja.

Ympärivuotista rahoitusta varataan kulttuuripalveluiden budjettiin vuosittain erikseen vahvistettava määräraha. Hakemuksia voidaan ottaa vastaan niin kauan kuin rahoitusta on jäljellä. Prosessia helpottamaan, päätöksenteko hakemuksista esitetään delegoitavan vapaa-aikajohtajalle / tulevalle kulttuuripäällikölle.

Muutosten aikataulu

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee ja päättää avustusmuutoksista 31.8.2023. Mikäli muutokset toteutuvat, tiedotamme asiasta laajasti koko toimijakenttää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Lisätietoja
Suvi Aarnio
Kulttuurituottaja
Vapaa-ajan palvelut
+35827784982