Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunki toteuttaa lapsen oikeuksien teemaviikkoa

Julkaistu 20.11.2023 13:06

Salon kaupunki osallistuu Lasten oikeuksien teemaviikkoon, jota vietetään 20.–26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Valtakunnallisen Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvinvointiin. Teemaviikko kutsuu kaikkia aikuisia ja lapsia yhdessä pohtimaan hyvinvointia, erityisesti mielen hyvinvointia. Lapset ja aikuiset voivat pohtia yhdessä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että lapsen mieli voi hyvin ja miten lasten kanssa toimivat aikuiset voivat auttaa vahvistamaan mielen hyvinvointia. Kaupungin palvelualueilla viikko näkyy yksiköiden arkitoiminnoissa, erilaisissa kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa ja kaupungin sähköisessä viestinnässä.

Päiväkodeissa ja kouluissa nostetaan teemaa esille ja lisäksi kaupungin sivuille on koottu tietoa Lapsen oikeuksien viikon tarjonnasta. Sahran avoin päiväkoti järjestää monipuolista tekemistä pikkulapsiperheille joka arkipäivä, musiikkiopisto ja kansalaisopisto pitävät “kaverit mukaan” -viikon, jolloin lapset ja nuoret voivat tuoda kaverinsa mukaan tutustumaan harrastukseensa. Kulttuuripalvelut järjestävät Vauvaperjantain Ylhäistentiellä perjantaina, luvassa on Pieni valomatka -varjoteatteria aivan perheen pienimmille. Liikuntapalvelut liikuttavat lapsia ja perheitä niin yleisöluisteluiden kuin peuhujenkin muodossa. Lisäksi uimahallissa on luvassa vesipeuhua viikonloppuna ja sunnuntaina uimahalliin pääsee 6-16-vuotiaiden osalta kaveri mukaan maksutta.

Aktiivinen elämäntapa ja osallistuminen esim. kulttuuri- ja liikuntatoimintaan vaikuttaa pienestä pitäen ihmisen koettuun elämänlaatuun, terveyteen ja tyytyväisyyteen. Taiteella ja kulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Musiikin on tutkittu vaikuttavan myönteisesti muun muassa empatiakyvyn kehitykseen sekä parantavan itsesäätely- ja tunnetaitoja. Lapselle lukeminen tukee puheen- ja kielenkehityksen lisäksi myös mielikuvitusta ja tunteiden käsittelyä sekä myöhempää koulumenestystä. Järjestämällä Lapsen oikeuksien viikolla monipuolisesti erilaista toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille kaupunki haluaa tuoda esille hyvinvointia tukevia ja edistäviä palveluitaan.

Lisäksi Salon kaupungin sosiaalisen median kanavilla nostetaan viikon aikana lasten ja nuorten ääntä esiin, lapset kertovat esimerkiksi minkälaisia tunteita ja osallistumismahdollisuuksia erilaiset harrastukset, palvelut ja tapahtumat heille tuovat.

Lisätietoja: www.salo.fi/lapsen-oikeuksien-viikko