Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunkistrategian huhtikuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 23.4.2024 14:38, Päivitetty 24.5.2024 13:38

Tämän vuoden kolmannessa katsauksessa tutustumme tiedolla johtamiseen. Lisäksi saamme tilannekatsauksen TE2024- ja KOTO24-uudistuksista.

Tiedolla johtaminen

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 4.12.2023 kokouksessaan. Talousarviossa konsernipalveluiden vuosien 2024-2026 toimintastrategiassa ja painopisteissä kehittämiskohteiksi on kirjattu tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittäminen.

Loppuvuodesta 2023 käynnistettiin talous- ja henkilöstöpalveluiden raportointiin liittyvä rakennustyö. Tietoaltaan rakentaminen on olennainen osa raportointijärjestelmän kehittämistä. Toimivat raportointijärjestelmät tukevat omalta osaltaan tiedolla johtamisen kehittämistä.

Henkilöstöpalveluissa on alkuvuoden ajan rakennettu raportointijärjestelmää, joka palvelisi sekä ylintä johtoa että jokaista esihenkilöä johtamistyössään. Raportoinnin parantamisella tavoitellaan esihenkilötyön toimintamahdollisuuksien merkittävää parantamista niin lainsäädännön kuin hallintosäännönkin edellyttämissä vastuissa. Kehitystyö on pysähtynyt, koska ohjelmistotoimittajan toimittama hr-tietosisältö ei ole tekniseltä muodoltaan suoraan käyttökelpoista.

Myös teknisissä palveluissa on käynnistetty useita tiedolla johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Nostamme tämän kuukauden katsaukseen kiinteistöpalveluiden automaation liittyvän järjestelmän.

Salon kaupungin kiinteistöt on liitetty automaatiojärjestelmiin, joita seurataan tilapalvelujen e-valvomosta. Automaatioon liitetyt LVI- ja hälytysjärjestelmät tuottavat ajankohtaista ylläpitotietoa ja mahdollistavat etäohjauksen. Automaatiojärjestelmä tuottaa runsaasti seuranta- ja vertailudataa, jota voidaan käyttää ylläpidon ja huollon lisäksi pitkäaikaiseen energia- ja olosuhdeseurantaan.

Tilapalvelujen yksi keskeinen tavoite on lisätä tilakohtaista, entistä tarkempaa olosuhdeseurantaa ja sitä kautta parantaa sekä tiedonsaantia kiinteistöistä että käyttäjien olosuhteita kaupungin tiloissa. Uudet langattomat teknologiat, kuten LoRaWan, ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia mm. veden kulutuksen ja sisäilmasto-olosuhteiden mittaamiseen ja seurantaan.

TE2024- ja KOTO24-uudistus

TE2024-uudistus

TE-uudistuksen valmistelu etenee; maaliskuussa tehtiin ensimmäinen uutta työllisyysaluetta koskeva päätös, kun Salon työllisyysalueen toiminnasta vastaava toimielin eli Salon kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto kokoontui kaikkien kuntien edustajien läsnäollessa. Myös valmistelua tukemaan perustettu kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä on kokoontunut vuoden alusta lähtien.

Alkuvuodesta uudistuksessa on laajalla yhteistyötoimijoiden rintamalla tehty analyysia palveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä henkilöasiakkaiden eli työnhakijoiden että työnantajien osalta. Henkilöasiakkaiden palvelua tarkastellaan neljän eri teemaan liittyvissä työpajoissa, joihin osallistuu alueen kuntien lisäksi edustajia mm. Varsinais-Suomen TE-toimistosta, ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta, Kelasta sekä paikallista yhdistyksistä.

TE-palvelu-uudistuksen valmistelussa on keskeistä kuulla yritysten näkemyksiä palveluiden kehittämisestä. Yrityksille suunnattu kysely palveluiden käyttökokemuksista toteutettiin Turun kaupungin kanssa syksyllä 2023. Kuluvalle keväälle on suunnitteilla paikallisten yrittäjäyhdistysten aamukahvit aiheen tiimoilta sekä yritysten teemahaastatteluja.

Palveluiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy:n kanssa. Tulevaisuudessa olennaista tulee olemaan, että tieto yritysten tarpeista liikkuu toimijalta toiselle sujuvasti.

TE-palveluiden uudistus on yksi Salon kaupunkistrategian 2030 merkittävimmistä edunvalvontahankkeista.

KOTO24-uudistus

Salon kaupunki valmistautuu aktiivisesti myös kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24).

1.1.2025 alkaen kotoutumispalveluiden kokonaisvastuu siirtyy kunnille. Tärkeimmät tehtävät, jotka kunta on velvollinen järjestämään ovat mm. ohjaus ja neuvonta, monikielinen yhteiskuntaorientaatio ja kotoutumista edistävä toiminta työvoiman ulkopuolella oleville, erityisesti kotona lapsia hoitaville vanhemmille.

Kotivanhempien kotoutumistoiminnan käynnistäminen on jo suunnitteilla ja alkamassa syksyn 2024 aikana. Maahanmuuttajanaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukee koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista.

Salon kaupungissa toimii jo nyt ohjaus- ja neuvontapalvelut-projekti HelppoSalo kaikille maahanmuuttajille maahantulosyystä riippumatta. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja juurrutetaan pysyväksi palveluksi.

Kaupunki suunnittelee monikielisen yhteiskuntaorientaation kehittämistä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa yhteisessä YKS-hankkeessa, joka käynnistyy tämän kevään aikana.

Tutustu Salon kaupunkistrategiaan

Strategian ajankohtaiskatsaukset julkaistaan kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Tutustu strategiaan sekä aiemmin julkaistuihin ajankohtaiskatsauksiin – Salo.fi/strategia.

Lisätiedot:
Tiedolla johtaminen, talouspalvelut
Vs. talousjohtaja Maria Kulmala
02 778 4017, maria.kulmala@salo.fi

Tiedolla johtaminen, henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund
02 778 2103, christina.soderlund@salo.fi

Tiedolla johtaminen, tekniset palvelut
Tekninen johtaja Teemu Virtanen
050 465 7066, teemu.virtanen@salo.fi

TE2024- ja KOTO24-uudistus
Työllisyyspäällikkö Minna Virta
044 778 2161, minna.k.virta@salo.fi