Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunkistrategian maaliskuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 11.3.2024 09:56, Päivitetty 19.3.2024 09:24

Salon kaupunginvaltuusto käsitteli kaupungin uutta organisaatiorakennetta 12.6.2023. Tuolloin päätettiin neljästä toimialasta, joista ensimmäinen eli konsernipalveluiden toimiala, aloitti toimintansa 1.8.2023. Muista toimialoista eli sivistys-, elinvoima- ja teknisistä palveluista päätettiin myös tuolloin, ja elinvoima- sekä teknisten palvelujen osalta yksityiskohtaisempaa valmistelua jatkettiin alkusyksyllä 2023.

Organisaatiouudistus vahvistettiin kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 4.12.2023.

Uusi organisaatio on aloittanut toimintansa kokonaisuudessaan 1.1.2024. Uusina toimialoina on aloittanut elinvoimapalveluiden ja teknisten palveluiden toimialat. Elinvoimapalveluiden johtajana on aloittanut Mika Mannervesi 1.1.2024 alkaen.

Tämän kuukauden ajankohtaiskatsauksessa tutustumme elinvoimapalveluiden toimialaan.

Elinvoimapalveluiden toimiala vahvistaa kaupungin pito- ja vetovoimaa kaupunkistrategian mukaisesti

Salon kaupunginstrategian yksi päämäärä on elinvoimainen Salo. Päämäärästä kirjoitetaan seuraavaa: Salo on Suomen yritysystävällisin kaupunki, joka houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrityksiäkin. Lujittava elinvoima kumpuaa osaavista tekijöistä, monipuolisesta yrityskentästä, todellisesta yhteistyöstä, viihtyisästä keskustasta ja vireistä kylistä.

Myös strategian toimeenpanoa tukevista työkaluista – avaimista yksi liittyy elinvoimaan. Työavaimesta kirjoitetaan muun muassa seuraavaa: Salo on yritysystävällinen, kiinnostava, kestävä ja kansainvälinen kasvukaupunki, jossa työnantajien saatavilla on kasvun turvaamiseksi riittävästi osaavaa henkilöstöä. Kaupunki edistää yritysten mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja ja löytää osaajia. Kaupunki huolehtii yritysten tarvitsemista puitteista ja menestymisen edellytyksistä kaavoituksella ja osaavan työvoiman löytämistä tukevilla palveluilla.

Elinvoimapalveluiden toimiala on laaja. Toimialaan kuuluu:

 • Elinkeinopalvelujen palvelualue:
  Kaupungin kehittämispalvelut
  Liikennepalvelut
  Työllisyyspalvelut
 • Maankäyttöpalvelujen palvelualue:
  Asemakaavayksikkö
  Kiinteistömuodostusyksikkö
  Paikkatietoyksikkö
  Tonttipalveluyksikkö
  Yleiskaavayksikkö
 • Rakennus-ja ympäristövalvonnan palvelualue:
  Rakennusvalvontapalvelut
  Ympäristönsuojelupalvelut
  Ympäristöterveydenhuollon palvelut
  Maaseutupalvelut

Toimialalla on tällä hetkellä vireillä useita kokonaisuuksia. Näistä yhtenä isoimpana voidaan mainita Salon asuntomessut.

– Pidimme asuntomessupäätöksen toimeenpanon ensimmäisen sisäisen palaverin keskiviikkona 6.3.2024. Sovimme muun muassa sisäisten teemakohtaisten työryhmien työskentelyaikataulusta. Nyt kääritään hihat ja ryhdytään ripeällä aikataululla hommiin! Innostuneena odotamme tämän kokonaisuuden etenemistä positiivisessa myötätuulessa, kiteyttää maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.2.2024 kokouksessaan asuntomessujen hakemisen Saloon joko vuodeksi 2028, 2029 tai 2030. Asuntomessukohteet tulisivat sijoittumaan Salon keskustaan joen molemmille puolille joko jokivarteen tai lähelle sitä. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen 4.3.2024 kokouksessa.

Kansainvälinen toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita kansainvälisyyden näkökulmasta

Kansainvälisellä markkinoinnilla ja vaikuttamistyöllä vahvistetaan Salon mahdollisuuksia houkutella asukkaita ja yrityksiä myös muualta kuin kotimaasta. Kansainvälinen toiminta vie viestiä maailmalle Salon erinomaisista edellytyksistä olla yritysten ja osaajien kotipaikka. Salo haluaa olla myös ulkomaalaisten opiskelijoiden määränpää ja koulutusvientitoiminnan kautta Saloon houkutellaankin opiskelijoita ulkomailta, etenkin Aasiasta.

Kansainvälisten osaajien ja yritysten houkuttelussa auttaa Salon kansainvälinen maine IT-alan huippupaikkana ja vahvana osaamisalueena. Kaupungin kansainvälinen toiminta lisää toiminnallaan Salon tunnettuutta maailmalla ja tarjoaa tukeaan yrityksille niiden kansainvälistymispyrkimyksissä ja käyttää omia verkostojaan ja kaupunkisuhteitaan ovien avaamiseen elinkeinoelämälle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.10.2023 valtuustoaloitteen kansainvälisyysohjelman valmistelun aloittamiseksi. Valtuustoaloitteessa korostetaan muun muassa kansainvälisyysohjelman selkeitä tavoitteita sekä ohjelman jatkuvaa kehittämistyötä.

Kansainvälisyysohjelmassa keskitytään mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Kansainvälisyyden mahdollisuudet Salolle
 • Kansainvälisen Salon rakentaminen
 • Kansainvälinen vetovoima ja pitovoima
 • Kansainvälisyys Salon kaupungin toiminnassa

Kansainvälisyysohjelman laatimista koordinoi kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija, ja sitä valmistellaan yhteistyössä sekä kaupungin sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Ohjelman on tarkoitus valmistua syksyn 2024 aikana.

Tutustu Salon kaupunkistrategiaan

Strategian ajankohtaiskatsaukset julkaistaan kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Strategiasta on koottu kattava tietopaketti kaupungin verkkosivulle. Tutustu kaupunkistrategiaan – salo.fi/strategia.
Sivulta löytyy myös strategiaan liittyvät ajankohtaiset tiedotteet.

 

Lisätiedot:
Elinvoimapalvelut
Elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi

Kansainvälinen toiminta
Erityisasiantuntija, kansainväliset asiat Terhikki Lehtonen
044 778 2050, terhikki.lehtonen@salo.fi