Hyppää sisältöön
Tiedote

Kommentoi ehdotusta Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025

Julkaistu 11.3.2021 14:08, Päivitetty 15.3.2021 17:05

Ehdotus Salon kaupunkiorganisaation ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025 on valmis kommentoitavaksi. Kuntalaiset ja sidosryhmät kutsutaan kommentoimaan ja kertomaan mielipiteensä ohjelmaehdotuksesta. Ehdotusta voit vapaasti kommentoida verkossa Otakantaa-palvelussa (otakantaa.fi). Palvelusta löydät myös lisätietoa ohjelman taustoista. Ohjelmaa voi kommentoida keskiviikkoon 31.3.2021 asti.

Kommentteja käytetään ohjelman lopulliseen muotoiluun ennen päätöksentekoa. Palautetta toivotaan muun muassa tavoitteiden sisällöstä, tavoitetasosta sekä ohjelman toimenpiteiden ja sisällön kattavuudesta. Samanaikaisesti ohjelmaehdotus lähetetään kaupungin lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimille lausuntokierrokselle. Tavoitteena on saada ohjelma kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi nykyisellä valtuustokaudella, ennen kesäkuuta 2021.

Ohjelma jatkaa monilta osin aikaisemmilla ohjelmakausilla tunnistettuja teemoja, joita täydennetään ajankohtaisilla aiheilla. Ohjelmassa asetetaan Salon kaupungin tavoitteet sekä tunnistetaan toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä, luonnon monimuotoisuuden lisäämistä ja lähivesien hoitoa koskien. Päätavoitteet ovat:

Hiilineutraalius 2035: Salon kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouden edistäminen: Salon kaupunki edistää kiertotalouden kehittymistä alueellaan sekä pienentää jätemäärän syntyä ja parantaa kierrätysastetta.

Kukoistava luonnon monimuotoisuus: Luonnon monimuotoisuuden tilaa ylläpidetään ja parannetaan kaupungin alueella.

Lähivesistä huolehtiminen: Kaupungin alueella sijaitsevien vesistöjen, rannikko- ja pohjavesien tilaa ylläpidetään ja parannetaan.

Ohjelmassa tunnistetut toimenpiteet edistävät päätavoitteita. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kaupunkiorganisaatioon, mutta Salo haluaa toimia myös kaupunkilaisten ja yritysten ympäristövastuullisuuden mahdollistajana. Toimenpiteet luokitellaan sisältönsä mukaan kehityspolkuihin, joista osa jakautuu edelleen painopisteisiin. Kehityspolut ja painopisteet ovat:

• Resurssiviisaus (Energiatehokkuus ja uusiutuva energia sekä Materiaalit hyötykäyttöön)
• Kestävä elinympäristö ja liikkuminen
• Ympäristövastuullisuus (Esimerkillinen kaupunkikonserni, Vastuulliset salolaiset sekä Viisaat julkiset hankinnat)
• Ympäristökasvatus ja –sivistys
• Puhtaat lähivedet (Laadukas vesihuolto sekä Tekoja vesistöjen tilan parantamiseksi)
• Monimuotoinen luonto

Ehdotus: Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021–2025 (PDF) (920,40 Kt)

Taustatietoa Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmasta 2021-2025 (PDF) (1,00 Mt)

Linkki ehdotuksen kommentointiin Otakantaa.fi-palvelussa