Hyppää sisältöön
Tiedote

Kulttuuriavustuksille esitetään kahta hakuaikaa vuodelle 2023

Julkaistu 20.1.2023 08:30

Salon kaupunki toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalakia (166/2019) myöntämällä taide- ja kulttuuritoimintaan vuosittain avustuksia. Avustusmääräraha jakautuu kulttuuripalveluita säännöllisesti tuottavien toimijoiden toimintaedellytyksiä vahvistaviin yleisavustuksiin sekä kohdeavustuksiin, jotka kohdistuvat kertaluonteisiin projekteihin ja tapahtumiin.

Haettavana yhteensä 230 000 euroa

Kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden vuoden 2023 talousarviossa on varattu 230 000 euron määräraha paikallisen taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.  Määräraha sisältää kaupungin viestintä- ja suhdetoiminnan palveluilta siirretyn, noin 20 000 euron rahoituksen kulttuuriseen kotiseututyöhön ja kylätapahtumiin (aiemmin Kesäkiertue). Vuonna 2022 avustusmäärärahan suuruus oli 160 000 €.

Korotetun avustusmäärärahan kautta pyritään vahvistamaan kumppanuuksia. Kulttuuripalvelut esittää vapaa-ajan lautakunnalle, että vuoden 2023 kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitetut yleis- ja kohdeavustukset haetaan poikkeuksellisesti kahdessa osassa. Poikkeusmenettelyn tavoitteena on reagoida erityisesti ympärivuotisia esittävän taiteen palveluita tuottavien yhteistyökumppanien muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin.

Ehdotuksessa on pyritty huomioimaan, ettei poikkeusmenettely vaikuta taloudellisesti heikentävästi muihin hakijoihin. Vuonna 2022 jaetusta 160 000 euron avustusmäärärahasta noin 70 000 € kohdistui ympärivuotiseen esittävän taiteen toimintaan ja muuhun taide- ja kulttuuritoimintaan noin 90 000 €. Vuonna 2023 vastaavat luvut ovat 100 000 € / 130 000 €.

Vapaa-ajan lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 26.1.2023.

Kaksi hakuaikaa

1.1.2023 voimaan astuneen kaupungin hallintosäännön 5. luvun 35 § mukaan lautakunnat päättävät toimialaansa kuuluvien avustusten myöntämisestä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan yhdistysten tukemista koskevat periaatteet (KH § 11 20.01.2020 ja KV §5 27.01.2020).

Maaliskuun haussa (1.-31.3.2023 klo 12 mennessä) haettavana on vähintään 130 000 euroa, jota ei erikseen kohdenneta yleis- ja kohdeavustuksiin. Haku toteutetaan samaan aikaan muiden kaupungin avustusten kanssa. Haku kohdistuu kaikkeen taide- ja kulttuurialan toimintaan (eri taiteenalojen toiminta sekä kulttuurinen kotiseututyö), poislukien ympärivuotinen esittävän taiteen palvelutoiminta. Päätökset myönnettävistä avustuksista pyritään tekemään huhtikuun lautakunnassa.

Erillishaku koskee yhdistystoimijoita, jotka tuottavat säännöllisesti ja ympärivuotisesti yleisölle avoimia esittävän taiteen palveluita, toimivat ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa sekä työllistävät toiminnallaan eri taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia. Haettavaksi varataan enintään 100 000 euroa.

Mikäli lautakunta vahvistaa poikkeusmenettelyn, avustushaku ja -käsittely toteutetaan aikaistettuna ja erillisenä. Erillishaun kautta kautta rahoitusta toimintaansa saanut toimija ei voi hakea avustusta maaliskuun haussa. Jos erillishakuun varattua avustusmäärärahaa ei voida jakaa osin tai kokonaan, palautuu se jaettavaksi maaliskuun haun yhteydessä.

Hakuohjeet ja lomake päivitetään helmikuun aikana kaupungin kulttuuripalveluiden sivuille. Kaupungin kulttuurituottajat vastaavat myös avustuksiin liittyviin kysymyksiin. Avustusten piiriin tulleita uusia hakijoita varten järjestetään maaliskuun alussa 1.3.2023 avustusklinikka, jossa voi kysyä neuvoa ja saada vinkkejä avustushakemuksen laatimiseen.

Avustusprosessi osaksi kulttuuriohjelmatyötä

Kaupungin avustusprosessi on noussut keskusteluun niin Kulttuurikumppanien keskuudessa kuin viime vuoden marraskuussa järjestetyssä Kulttuurifoorumissa.

Nykyisen käytännön mukaan haku toteutetaan kerran vuodessa maaliskuussa, vapaa-ajan lautakunta tekee päätökset huhtikuussa ja maksatukset tehdään joko päätöksen saadessa lainvoiman touko-kesäkuun vaihteessa tai jälkikäteen toteutuman mukaisesti. Avustuksin tuettava toiminta keskittyykin pitkälti vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, mikä vaikeuttaa toiminnan suunnittelua, tuotantoa ja viestintää niin toimijoiden kuin kaupungin kulttuuripalveluidenkin osalta.

Tästä syystä avustusprosessin avaaminen ja uudelleen tarkastelu tulee ottaa myös osaksi kulttuuriohjelmatyötä. Keskustelua jatketaan kevään 2023 aikana yhdessä taide- ja kulttuurikentän kanssa. Tavoitteena on löytää entistä paremmin tarpeeseen vastaavia yhteistyön muotoja sekä kirkastaa kaupungin roolia taide- ja kulttuuritoimijoiden kumppanina uudistetun kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Lisätiedot:

Vapaa-aikajohtaja Antti Mattila
p. 02 778 4700 / antti.mattila@salo.fi

Kulttuurituottaja Suvi Aarnio
p. 02 778 4982 / suvi.aarnio@salo.fi

Kulttuurituottaja Sini Lundgrén
p. 02 778 4983 / sini.lundgren@salo.fi

Salo Circus Festival 2022, esiintymässä Soif Totale. Kuvaaja Flashing Porridge.

Neljä vuodenaikaa -taiteilijoiden valoteoksia Kukonkallion hoivakodissa. Kuva Andrea Vannucchi.

 

Lisätietoja