Hyppää sisältöön
Tiedote

Kulttuurikumppanit toivoo uudelta kaupunkistrategialta rohkeutta, vastuullisuutta ja mahdollisuuksia

Julkaistu 27.10.2022 11:03, Päivitetty 27.10.2022 11:11

Salon Kulttuurikumppanit sai mahdollisuuden antaa taide- ja kulttuurikentän näkökulmasta lausunnon Salon kaupunkistrategialuonnokseen, jota päivitetään paraikaa.

Kulttuurikumppanit lausunto kaupunkistrategialuonnokseen 2022 (274,33 Kt)

Uuteen kannustava ilmapiiri ja vastuullinen kumppanuus

Strategialuonnoksessa nostetaan kaupungin arvoiksi rohkeus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kulttuurikumppanien näkökulmasta rohkeuteen liittyy asennemuutos ja lupa innostua taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista. Oikeudenmukaisuus pitää sisällään yhdenvertaisen kohtelun eri palveluiden, kuten esimerkiksi kulttuuri ja liikunta, välillä. 

Vastuullisuuteen puolestaan kuuluu palveluiden resurssointi niin, ettei palvelutuotanto nojaa liikaa vapaaehtoisuuden ja hyvän tahdon varaan. – Kaupungin rooli vastuullisena yhteistyökumppanina korostuu entisestään, koska nykyisellään iso osa Salon taide- ja kulttuuripalveluista tuotetaan yhteistyössä pitkälti talkootyöllä toimivan kolmannen sektorin kanssa, muistuttaa Kulttuurikumppanien puheenjohtaja Anne Nenonen. Vastuulliseen kumppanuuteen kuuluu avoimuus, päätöksenteon läpinäkyvyys, aito osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet yli sektorirajojen. Uusiin ideoihin ja innovaatioihin kannustava henkinen ilmapiiri vaikuttavat osaltaan niin kaupungin kuin sen asukkaiden hyvinvointiin. 

Taide ja kulttuuri kytkeytyvät osaksi yhteiskuntaa ja ihmiselämää monin eri tavoin, ei  ainoastaan vapaa-aikaan. – Osalle ne ovat elintärkeä hyvinvoinnin lähde ja harrastus, toisille taas ammatti ja työ, huomauttaa Salon kaupungin kulttuurituottaja Suvi Aarnio.

Kulttuurin vaikutukset heijastuvat moninaisin tavoin

Kulttuurikumppanit pitää tärkeänä, että luovien alojen potentiaali tunnistetaan ja että niihin investoidaan tavalla, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen. Luovat alat osallistuvat strategiassa esitettyjen päämäärien – elinvoiman, kestävän talouden ja hyvinvoinnin – edistämiseen. Kulttuurisen arvon lisäksi, luovilla aloilla on tutkitusti merkittävä taloudellinen, työllistävä sekä aluekehitystä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Tapahtumat, harrastustoiminta, kulttuurimatkailu ja monenlainen yritystoiminta tuovat työpaikkoja, ostovoimaa, matkailijoita, asukkaita, kysyntää muille palveluille ja imagohyötyä Saloon. 

Kulttuurikumppanien tavoitteena on, että kaupunki investoi kulttuuripalvelujen tuotantoon ja kumppanuuksiin vuosittain vähintään 1% kaupungin kokonaisbudjetista. Tämä tukisi muun muassa kulttuuritoimijoiden siirtymistä selviytymismoodista toiminnan ja tarjonnan kehittämiseen sekä ammattimaisesti tuotetun kulttuuritarjonnan lisäämistä. 

Tyhjiin tiloihin monipuolista toimintaa ja vuorovaikutusta

Lisäksi Kulttuurikumppanit esittää, että nyt tyhjillään olevista kaupungin kiinteistöistä (esimerkiksi Ylhäistentie 2) osoitetaan ja vuokrataan taide- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön kohtuuhintaisia tiloja harjoitteluun, esityksiin, näyttelyihin, kokouksiin, yhdistysten toimistoille, puku- tai välinevarastoille, pidempiä ja lyhytkestoisia tarpeita kattamaan (vrt. Urheilutalo tai Salo-halli). Tilatarpeen helpottamisen lisäksi tämä edistää toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, osaamisen jakamista ja tehostaisi kaupungin tilojen käyttöä. Samalla Saloon saadaan kulttuurille oma kotipesä –  ehkei Suomen paras niin kuin Urheilupuisto on liikunnalle, mutta hyvä alku. 

Lisätietoja:

Kulttuurikumppanit lausunto kaupunkistrategialuonnokseen 2022 (274,33 Kt)

 • Anne Nenonen, Kulttuurikumppanien puheenjohtaja, SaloJazz ry:n hallituksen jäsen, anenonen@yahoo.co.uk, puh. 040 5016486
 • Suvi Aarnio, Salon kaupungin kulttuurituottaja, suvi.aarnio@salo.fi, puh. 044 7784982

Kulttuurikumppanit – yhteisellä asialla

Salon Kulttuurikumppanit on vuonna 2019 perustettu itsenäinen ja riippumaton salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa koko kaupungin kulttuuritoimintaa tukemalla kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittymistä ja yhteistyötä, ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen sekä lisätä kuntalaisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Jäsenet valitaan yhdistysäänestyksellä vuosittain järjestettävässä Kulttuurifoorumissa. Uudet jäsenet ensi vuodelle voivat asettua ehdolle lähettämällä 30.10. mennessä tiedot yhdistyksestä yhteystietoineen osoitteeseen kulttuurikumppanit@salo.fi.

Kulttuurikumppanit 2022

 • EtnoSalo ry
 • Halikon Musiikkiyhdistys ry
 • Kirakan kesäteatteriyhdistys ry
 • Musiikkiyhdistys Leticia ry
 • Piazza Brass ry
 • Poikki taideyhdistys ry
 • SaloJazz ry
 • Salon Hermanni-Seura ry
 • Salon Taiteilijaseura ry
 • Teatteriyhdistys Vinssi ry