Hyppää sisältöön
Tiedote

Leirikeskus Klippula varattavissa

Julkaistu 16.5.2023 08:52

Salon kaupungin Leirikeskus Klippulan käyttötarvetta käsiteltiin vapaa-ajan lautakunnassa 19.5.2022 (§ 22), jossa todettiin, että suoraa hallintokunnan omaan käyttöön liittyvää tarvetta ei ole. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 50 päättänyt kuitenkin olla myymättä Leirikeskus Klippulan aluetta ja kiinteistöjä perusteena sen tärkeys salolaisten kesänviettopaikkana. Klippula (Kaukassalontie 110, 25630 Särkisalo) avataan uudelleen kesäkäytölle 2023 toukokuussa.

Vapaa-ajan lautakunta on ylimääräisessä kokouksessaan 15.5.2023 päättänyt Leirikeskus Klippulaa koskevista asioista

Klippulan leirikeskuksen pääsääntöinen toimintakausi on 1.5.-31.10.2023.

Paikka on tarkoitettu ensisijaisesti salolaisten yhdistysten, kaupungin eri palvelualueiden ja yksityisten kaupunkilaisten käyttöön ja varattavaksi.

Klippulan huoltotöistä vastaa tilapalvelut ja liikuntapalvelut koordinoi käytännönjärjestelyjä. Tilojen varauksista, avainten luovutuksista, välittömistä isännöintitehtävistä ja tilojen käytön yleisestä valvonnasta huolehtii Salon Urheilukalastajat ry., joka tuntee leirikeskuksen yleiset toimintatavat sekä alueen ja käyttäjät pitkältä ajalta. Liikuntapalvelut tekee sopimuksen (sopimus kattaa vuoden 2023 ja vuodesta 2024 on optio) Salon Urheilukalastajat ry:n kanssa.

Klippulan leirikeskuksen varauskalenteriin tulee linkki viikon 20 aikana sivulle www.salo.fi/klippula.
Varauksia tehdään osoitteeseen klippulavaraukset@gmail.com ja vuorot myönnetään vuonna 2023 varaamisjärjestyksessä ja vuoden 2023 varausten osalta huomioidaan myös jo tehdyt varaukset.

Vuoden 2024 varaukset tullaan toteuttamaan seuraavassa järjestyksessä:

1. salolaisten yhdistysten ja seurojen leiri- ja virkistyskäyttö
2. salolaisten yksityishenkilöiden ja yritysten virkistyskäyttö
3. ulkopaikkakuntalaisten yhdistysten ja seurojen leiritoiminta

Käyttömaksut 2023

Varaukset maksetaan varaajan sähköpostiin tulevan (Salon kaupungin verkkokaupasta) maksulinkin kautta ja avaimen luovutuksen yhteydessä sopimuskumppani (Salon Urheilukalastajat ry.) tarkistaa kuitista, että asiakas on suorittanut maksun. Peruutustapauksissa maksettua maksua ei palauteta.

Käyttömaksuja määriteltäessä on huomioitu vuoden 2012 määritellyt käyttömaksut, yleinen kustannuskehitys ja kaupungin liikuntapalvelujen uimarantojen saunarakennuksien vuokrataso.

Klippulan leirikeskuksen tilojen vuokrahinnat (sis. alv.)

  • Kaupungin toimialat ja palvelualueet: ei maksuluokkaa
  • Salolaiset yhdistykset, seurat, yritykset yksityishenkilöt 140€/vrk, lisävuorokausi 100€/vrk
  • Ulkopaikkakuntalaiset 240€/vrk, lisävuorokausi 200€/vrk

Lisätietoja sivulla www.salo.fi/klippula