Hyppää sisältöön
Tiedote

Liikennekyselyn tuloksia hyödynnetään liikennepalveluiden kokonaispalvelutason parantamiseen

Julkaistu 23.9.2020 11:09

Salon kaupunki toteutti elokuussa kyselyn yli 65 vuotta täyttäneille salolaisille sekä yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen ymmärtääkseen paremmin heidän liikkumistarpeitaan, tottumuksiaan ja haasteitaan sekä liikkumispalveluiden merkitystä heidän hyvinvointiinsa. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 1048 kattavasti eri puolelta Saloa.

Yli 65 vuotta täyttäneistä vain 6,5 % katsoo olevansa aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Yläkoululaisista vain 17 % noin 580 vastaajasta käyttää julkisia liikennepalveluita paljon. Suurimpina käytönesteinä koetaan aikataulujen sopimattomuus tai niiden ja reittien tuntemattomuus. Vanhemmat käyttäjät kokevat myös esteettömyyden ja hinnan varsin tasaväkisinä haasteina.

– Kysely osoitti, että Salon joukkoliikennepalvelu eli Paikku on yhä vieras asukkaille. Lisäämme tiedottamista sekä kokeilemme uusia tapoja ja eri käyttäjäryhmille toimivia kanavia, jotta joukkoliikenteen käytön kynnystä saadaan madallettua ja käyttäjämääriä kasvatettua, toteaa liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola.

Kaikki kyselyn kohderyhmät ovat sitä mieltä, että sujuvammat liikenneyhteydet parantaisivat heidän hyvinvointiaan. Julkisten palveluiden saavutettavuudella ja esteettömyydellä sekä ilta- ja viikonloppuvuorojen lisäämisellä koetaan olevan suuri vaikutus hyvinvointiin. Vastauksista kertyi runsaasti kehittämisideoita liikennepalvelun laadun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, esimerkiksi kalustoon, pysäkkeihin, reitteihin ja digitaalisiin maksutapoihin liittyen.

– Eri käyttäjäryhmien kokemukset liikennepalveluiden käytöstä huomioidaan syksyllä käynnistyvässä Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasomäärityksessä. Kehitysideat on esitelty kaupunkikehityslautakunnalle. Kehittäminen otetaan huomioon myös talousarvion laadinnassa, vaikkakin kaupungin taloustilanteen vuoksi kehittämistä voidaan toteuttaa vain, jos Paikun lipputulot kasvavat ja sitä kautta joukkoliikenteen tuotto, jatkaa Ahola.

Yläkoululaiset ja heidän vanhempansa kokevat, että joukkoliikenteen käyttöä edistäisi kuljetusten parempi yhteensovittaminen koulupäivän jälkeen tapahtuvien aktiviteettien kanssa, esimerkiksi kirjastoissa, liikunta- ja harrastetiloissa tapahtuvan toiminnan kanssa. Yläkoululaisten vanhemmat kokevat, että sujuvammat liikenneyhteydet mahdollistaisivat mopon tai mopoauton ostamatta jättämisen, joka osaltaan vähentäisi liikkumisen aiheuttamaa ympäristörasitusta. Senioreilla voisi yhdistää esimerkiksi kaupoissa ja toreilla käymisen terveys- ja apteekkipalveluihin, sekä muihin yksityisiin palveluihin ja asiointikohteisiin.

– Palveluketjujen toimivuuden tehostaminen sovittamalla liikkumispalveluita paremmin yhteen aktiviteettien ja tapahtumien kanssa on keskeinen kehittämisen osa-alue. Näitä palveluketjuja ja uusia liikennepalveluita lähdetään yhdessä kehittämään palvelutuottajien ja käyttäjien kanssa syksyn aikana, linjaa projektipäällikkö Peter Nisula.

Kyselytutkimus on osa Salon kaupungin elokuussa 2020 käynnistämää älykaupunkihanketta, jonka tavoitteena on laajentaa kuntalaisille tarjottavien liikennepalveluiden palvelutasoa, parantaa julkisen liikenteen käyttöastetta, kehittää uudenlaisia ja kustannustehokkaita liikkumispalveluita, parantaa liikenneturvallisuutta sekä alentaa liikkumiskustannuksia ja liikenteen ympäristöhaittoja. Kyselytutkimuksen toteutti Osaango Oy.

Liikennekyselyn loppuraportti10092020 (2,25 Mt)

Lisätietoja: Salon kaupunki, projektipäällikkö Peter Nisula, 044 778 7710, peter. nisula@salo. fi