Hyppää sisältöön
Tiedote

Liikunnan ja kulttuurin tilaolosuhteet keskustelun aiheena

Julkaistu 23.2.2023 09:00

Kaupungin liikunnan ja kulttuurin yhteistyöelimet Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit järjestivät yhteiskokouksen 16.2.2023 kaupungintalolla. Kokous käsitteli joulukuussa Salon kaupunginvaltuustossa tehtyä ponsiesitystä, joka liittyi kaupungin vapaa-aikapalveluiden tilaolosuhteisiin ja siihen liittyvään selvitystyöhön. Mukaan tilaisuuteen kutsuttiin myös päättäjiä.

Illan tavoitteena oli nostaa esiin tiloihin ja toiminnan järjestämiseen liittyvä problematiikka sekä liikunnan että kulttuurin osalta. Tarkoituksena oli avata keskustelu siitä, miten löytää tarkoituksenmukaisia ratkaisuja kaupungin omien tilojen käyttöön ja tilayhteistyöhön kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohessa alustukset ja muistio, josta löydät tarkemmat tiedot illan keskustelusta.

Alustukset liikunnan ja kulttuurin olosuhteisiin 16.2.2023 (4,47 Mt)
Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit 16.2.2023 muistio tilaisuudesta (209,92 Kt)

Kaupungin tilojen yhdistyskäytöstä

Kulttuuri- ja liikuntatoimintaa järjestetään eri tavoin Salossa. Yhdistävänä tekijänä on vahva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä tarve tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja olemassa olevien tilojen tehokkaampi ja monipuolisempi käyttö.

Yleisesti katsoen liikunta on pystynyt selkeämmin kartoittamaan ja organisoimaan kaupungin tilojen yhdistyskäytön, kun taas kulttuurin puolella tiloissa palveluita tuottavat kaupungin omat yksiköt kuten esimerkiksi musiikkiopisto, museot ja kirjastot.  Ratkaisuksi esitettiin muun muassa entistä kattavampaa ja laajempaa tiedotusta tilojen vuokraamisesta sekä TIMMI -tilavarausjärjestelmän tehostamista.

Nykyisten tilojen käytön tehostamisen lisäksi, tulisi olla kunnianhimoisempi tavoite siltä osin kuin ei ole olemassa tarkoituksenmukaisia tiloja tiettyyn käyttöön, oli kyse jäähallista tai kulttuurikeskuksesta.

Kulttuuritoimijoiden tilatarpeista

Kulttuuritoimijat totesivat, että ilman tiloja, ei ole toimintaa eikä siten kuntalaisille tuotettavia kulttuuripalveluita. Satunnaiseen esitys- ja tapahtumakäyttöön sekä säännölliseen harjoitteluun soveltuvia tiloja on yksityisen sektorin toimesta tarjolla useita Salossa. Tilojen vuokrakustannukset nousevat usein kuitenkin niin korkeiksi, etteivät toimijat voi ottaa riskiä. Yhtenä ratkaisuna esitettiin tilatukea, jonka kustannustehokkuus nähtiin vahvana.

Kulttuuri tarvitsee myös omiin tarpeisiin ja käyttötarkoitukseen sopivia vakituisia toimitiloja. Esimerkiksi teatteritoiminta edellyttää pysyvää toimitilaa esitystuotantojen toteuttamiseen. Nykyinen malli, jossa toiminnot hajautuvat useisiin erilaisiin ja epävarmoihin paikkoihin vaatii lisäresurssia, jota ei ole.

Tilakysymys myös osa kulttuuriohjelmatyötä

Investointien tulee aina perustua tarpeeseen, jonka kirkastamista joulukuussa tehdyllä ponsiesityksellä tavoiteltiin. Osana kulttuuriohjelmaa kartoitetaan, minkälaisia tiloja on jo käytössä ja mahdollisesti käytettävissä kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoimijoille suunnatun kyselyn avulla, pyritään saamaan käsitys, mitä tiloja tällä hetkellä on käytössä sekä mitä tarpeita ja vaatimuksia tilojen varustelun tms. suhteen toimijoilla on.

Työ jatkuu

Kiitos kaikille osallistujille avoimesta ja rakentavasta keskustelusta. Tilakysymykseen palataan kevään aikana, kun selvitystyössä ollaan päästy pidemmälle. Voit osallistua työhön vastaamalla käynnissä oleviin kyselyihin, lämmin kiitos etukäteen!

Kehittämisideoita sisäliikuntaolosuhteisiin ja -tarpeisiin liittyen

Tilakartoitus taide- ja kulttuurikentän toimijoille

Lisätiedot