Hyppää sisältöön
Tiedote

Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet kyselyn tulokset

Julkaistu 23.4.2021 08:16

Salon kaupungin liikuntapalvelut käynnisti liikuntapaikkasuunnitelman laatimisen, jonka valmistuminen vuoden 2021 aikana on määritetty tavoitteeksi kuluvan vuoden talousarvioon. Työtä tehdään yhteistyössä monialaisten ohjausryhmän kanssa ja tarvittaessa eri käyttäjätahoja osallistaen. Osana suunnitelman laatimista tehtiin helmikuussa sähköiset kyselyt kuntalaisille, liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille, päättäjille, henkilöstölle (liikuntapaikkoja ylläpitävät ja käyttävät tahot) sekä liikunta-alalla toimiville yrittäjille. Kyselyiden avulla kartoitettiin, millaisia liikunta- ja ulkoiluolosuhteita Salon kaupungissa tulisi kehittää seuraavien vuosien aikana. Vastaukset otetaan huomioon liikuntapaikkasuunnitelman teossa.

Asukaskyselyyn saatiin vastauksia 1128 ja seurakyselyyn 61.
Liikuntapaikkasuunnitelman osallistamiskyselyssä kartoitettiin liikuntaolosuhteita laajasti. Kaikki kyselyssä mainitut olosuhteet eivät ole liikuntapalveluiden hallinnoimia.

Asukaskyselyn aikuisväestön omatoimisen liikunnan kokonaisarviossa 92% vastaajista koki Salon erittäin tai melko hyväksi liikunta- ja urheilukaupungiksi ja 20% vastaajista koki tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi lähiliikuntapaikat. Asukaskyselyn yli 65-vuotiaiden kokonaisarviossa 33% piti Salon omatoimisen liikunnan olosuhteita erittäin hyvinä ja 61% melko hyvinä ja vain prosentti koki olosuhteet erittäin huonoiksi.

Seurakyselyn kokonaisarviossa 57% vastanneista piti Salon olosuhdetilannetta erittäin hyvänä ja 41% melko hyvänä. Tärkeimmät seuroilta tulleet kehittämistarpeet koskivat lajiharjoitustilojen laadun kehittämistä ja harjoitteluvälineistön varastointitiloja.

Päättäjä- ja henkilöstökyselyyn saatiin vastauksia 61. Vastaajista 63% (päättäjäkysely) kokee Salon olevan melko hyvä liikunta- ja urheilukaupunki ja tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousivat päättäjä- ja henkilöstökyselyissä lähiliikuntapaikat.

Tästä tutkimaan tuloksia

Liikuntapalvelut kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita. Tästä on hedelmällistä jatkaa liikuntapaikkasuunnitelman parissa!

 

Lisätietoja liikuntapalveluista:

Liikuntapaikkamestarit
jani.virtanen@salo.fi
markoj.makinen@salo.fi

Liikuntasuunnittelija
virpi.lehto@salo.fi

Vapaa-aikajohtaja
hilpi.tanska@salo.fi