Hyppää sisältöön
Tiedote

Luonnonhoitotyöt käynnistyneet Salon Kunta-Helmi -kohteissa

Julkaistu 21.4.2021 14:50

Ympäristöministeriö käynnisti viime vuonna Helmi-elinympäristöohjelman, jonka tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Osana ohjelmaa tarjottiin kunnille rahoitusta luontokohteiden kunnostamiseen. Salon kaupunki onkin mukana kuuden muun kunnan kanssa Valonian koordinoimassa Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeessa.

Salon kaupungin alueella kunnostetaan vuosien 2021-2022 aikana yhteensä viisi perinnebiotooppialuetta. Kohteet ovat lajistoltaan arvokkaita, mutta ovat hoidon puutteessa pahasti rehevöityneet ja kasvaneet umpeen. Kunnostusten avulla pyritään lisäämään ketojen ja niittyjen pinta-alaa ja ylläpitämään niissä elävien arvokkaiden lajien elinolosuhteita.

Työt ovat alkaneet talven ja kevään aikana raivaamalla puustoa muun muassa Kylänlapsenpuiston kedolla, Kirjolan kedolla ja Somerikon niityllä. Raivaukset ovat tarpeen, koska puusto varjostaa valoa kaipaavaa ketokasvillisuutta. Puusto myös happamoittaa maaperää tai voi olla muuten kohteelle epätyypillistä lajistoa. Halikonjoen varrella olevalle Kirkonniitylle suunnitellaan laidunnus ja laidunrakenteet. Sieltä myös poistetaan puustoa ja ruusupensaikkoa.

Perinnebiotooppien hoitoon kuuluu puuston ja pensaiden raivauksen lisäksi ravinteita köyhdyttävä niitto kerran tai kaksi kertaa kesässä. Niittämällä ja viemällä niittojäte pois ketoalueelta tehdään lisää elintilaa ketokasvillisuudelle. Kylänlapsenpuiston kedolla toteutetaan myös kevätharavointi.

Suomen ympäristökeskus tutkii kesän aikana osa laajaa hanketta myös Kylänlapsenpuiston ketoalueen lajistoa. Seuranta antaa arvokasta tietoa, miten kedon lajisto on muuttunut vuoden 2004 seurannan jälkeen.

Varsinais-Suomen Helmikunnat on Valonian ja 7 varsinaissuomalaisen kunnan Kaarinan, Naantalin, Paimion, Raisio, Salon, Turun ja Uudenkaupungin yhteinen luonnonhoitohanke. Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita. Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on mukana 35.

Lisätietoja Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeesta Valonian sivuilla