Hyppää sisältöön
Tiedote

Maailman vesipäivänä 22.3. tehdään toimia vesien hyvän tilan eteen

Julkaistu 22.3.2024 07:30

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2024. Vesipäivänä Suomessa juhlistetaan hyvin toimivaa vesihuoltoa, laadukasta talousvettä ja tehokasta jätevedenpuhdistusta. Puhtaat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja myös Suomessa esimerkiksi vesihuollon korjausinvestointeihin on tartuttava, jotta puhdas vesi ja toimiva vesihuolto turvaavat suomalaisten arjen jatkossakin. Salon kaupungin vuoteen 2030 tähtäävässä kaupunkistrategiassa yhtenä tavoitteena on lähivesistöjen tilasta huolehtiminen ja tänä vuonna Salon kaupunki edistää tavoitetta erityisesti KaVeRi-hankkeen toimilla.

Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa –KaVeRi-hanke

Salossa käynnistyi vuoden 2024 alussa koko kaupungin yhteinen hanke kaupunkivesien riskienhallinnan kehittämiseksi. Hanke toteutetaan 1.1.2024–31.5.2025 ja vetovastuu hankkeesta on Salon Vedellä. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 87 600 eurolla Ahti-ohjelmasta (2023–2027). Vesien tilan parantamisen tavoitteena hallituskaudella 2023–2027 on saada ravinnekuormitus kuriin, maan rakenne kuntoon, haitta-aineet hallintaan sekä resurssit talteen ja käyttöön. Hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia. Toimilla pyritään Itämeren ja sisävesien hyvään tilaan.

KaVeRi-hankkeen tavoitteet ovat:

  • Vesistökuormituksen vähentäminen puhdistamon huippuvirtaamia vähentämällä
  • Jätevesiviemäröinnin ylivuotohaittojen vähentäminen
  • Hulevesien hallinnan parantaminen ja tulvahaittojen hillitseminen maankäytön suunnittelulla

Lisätietoa KaVeRi hankkeen hankesivulta: salo.fi/kaveri-hanke

ELY-keskuksen tiedote avustettavista kaupunkivesihankkeista: Kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien laadintaan lähes 1,4 miljoonaa euroa ympäristöministeriöstä