Hyppää sisältöön
Tiedote

Mathildedahlin kylätie parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita

Julkaistu 9.5.2022 11:48, Päivitetty 9.5.2022 12:22

Varsinais-Suomen ELY-keskus on toteuttamassa Salon Mathildedahliin uutta kylätiehanketta, joka parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Salon Mathildedahlin ruukkikylän asukkaat ovat toivoneet keskustan läpi kulkevan Tullintien (mt 12089) muuttamista nk. kylätieksi. Tien nykyinen nopeusrajoitus on 40 km/t, ja sillä on noin 400 päivittäistä käyttäjää vuorokaudessa.

Kylätiejärjestelyssä Bremerintien ja Tullintien liikennejärjestelyitä muutetaan 1,3 kilometrin eli koko nykyisen 40 km/h nopeusrajoitusalueen matkalta. Ajoradan keskeltä varataan moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen 3 metriä leveä kaista, jonka molemmin puolin varataan noin 1,5 metriä leveät tilat ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön. Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu osittain reuna-alueiden kautta. Samalla tien nopeusrajoitus lasketaan 30 km:iin/t.

Kylätiellä voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ilman uuden väylän rakentamista. Kylätie toteutetaan tässä vaiheessa ilman uudelleen päällystystä ja maalimerkinnöin. Mikäli ratkaisu jää pysyväksi, tehdään uudelleen päällystyksen yhteydessä tiemerkinnät kestävänä massamerkintänä. Kylätielle esitetyt toimenpiteet edustavat Suomessa uutta ajattelua. Vastaavia toteutuksia löytyy kotimaasta muutamia, mm. Hattulasta, Pyhtäältä ja Espoon ja Vantaan rajalta. Mathildedahlin kylätie on ensimmäinen kylätiekohde Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Kylätiejärjestelyt valmistuvat toukokuussa 2022.

Lisätietoja alla olevasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteesta:

Tiedote, Mathildedahlin kylätie (pdf) (1,04 Mt)

Asemapiirros, Mathildedahlin kylätie (pdf) (753,06 Kt)

Katso myös video jo toteutuneelta Sattulan kylätieltä, miten kylätiellä liikutaan!

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jaakko Klang
Puh. 0400 824207
jaakko.klang@ely-keskus.fi