Hyppää sisältöön
Tiedote

Mun juttu -hanke toteuttaa harrastamisen Suomen mallia Salossa

Julkaistu 2.2.2021 08:28, Päivitetty 2.2.2021 09:28

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi 13.1. julkaistussa tiedotteessaan, että harrastuksia koulupäivän yhteyteen tuovan Suomen mallin pilotointi käynnistyy keväällä eri puolilla Suomea.

Salo on yksi pilottikunnista ja täällä harrastamisen Suomen mallia kehitetään ja toteutetaan Mun juttu -hankkeen kautta.

Hankkeen keskiössä on koulupäivän yhteydessä tapahtuva harrastustoiminta, jota kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä alueen laaja-alaisen toimijaverkoston kanssa. Tarkoituksena lisätä maksuttomien harrastusmahdollisuuksien määrää, arjen mielekkyyttä, liikkumista ja ennen kaikkea hyvinvointia.

Lasten ja nuorten kuuleminen moninaisen harrastustoiminnan kehittämisessä on tärkeää. Tulevan kevään sisältöjen luomisessa on käytetty pohjatietona syksyllä 2020 toteutettua koululaiskyselyä. Harrastuksista toivotuimpina nousivat esiin parkour, media ja animaatio, ruuan valmistus sekä kuvataide.

Pilotointivaihe kestää tämän kevään ja tulee näkymään pääosin alueen peruskouluissa ja niiden ympäristöissä laajentuneena harrastuskerhojen määränä. Harrastuskerhojen aloitus sijoittuu aikavälille tammikuusta maaliskuuhun. Harrastuskerhoista tiedotetaan koulukohtaisesti.

Aluehallintovirastot myönsivät yhteensä 6,4 miljoonaa euroa avustuksia 112 kunnalle pilottien toteuttamiseen. Avustusta saanut toiminta kattaa yli 1 000 koulua ja yli 200 000 oppilasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedote 13.1.2021