Hyppää sisältöön
Tiedote

Muutoksia Kelan koulumatkatukilippuihin 1.8.2021 alkaen

Julkaistu 4.8.2021 16:16, Päivitetty 11.8.2021 16:40

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä Kelan koulumatkatukeen ja Paikussa käytössä oleviin Waltin koulumatkatukilippuihin tulee muutoksia. Vuonna 2021 tai sen jälkeen peruskoulunsa päättävät nuoret kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin ja voivat saada Kelan myöntämää koulumatkatukea eri ehdoin kuin muut opiskelijat. Oppivelvollisuuden laajenemisesta huolimatta opiskelija huolehtii jatkossakin itse koulumatkoistaan. Salon kaupunki ei järjestä koulukuljetuksia toisen asteen opiskelijoille. Mikäli joukkoliikennettä ei ole käytettävissä koulumatkoihin, on opiskelijan mahdollista hakea koulumatkatukea itse järjestettyyn kulkutapaan. Lisätietoa Kelan koulumatkatuesta ja sen hakemisesta Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki.

Aiemmin käytössä olleen 30 vuorokauden kausilipun lisäksi Salon alueella on tullut myyntiin puolen kuun lippu, joka oikeuttaa maksimissaan 14 matkapäivään 30 vuorokauden aikana. Puolen kuun lipputuote voidaan myydä opiskelijalle, joka on oikeutettu Kelan koulumatkatukipäätöksen mukaisesti puolen kuun koulumatkatukeen. Opiskelijalle saatavilla oleva lipputuote määräytyy Kelan  koulumatkatukipäätöksen mukaisesti, eikä opiskelija voi sitä itse valita. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen, laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden on tietyin ehdoin mahdollista saada koulumatkatukilippu ilman omavastuuosuutta. Muille kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille lipputuotteiden omavastuut ovat 30vrk kausilipussa 43 euroa/latauskerta ja 14vrk eli puolen kuun lipussa 21,50 euroa/latauskerta. Uusista matkakorteista peritään 5 euron korttimaksu, myös niiltä opiskelijoilta, jotka eivät maksa lipputuotteesta omavastuuta. Korttimaksua ei palauteta.

1.8.2021 alkaen Kelan tukeman koulumatkatukilipun ostaminen ja lisälataaminen ovat mahdollisia ainoastaan Paikun palvelupisteellä. Lukuvuoden ensimmäisellä ostokerralla opiskelija tarvitsee mukaansa koululta saatavan ostotodistuksen, joka luovutetaan palvelupisteelle. Lomakkeen kaikkien kohtien tulee olla asianmukaisesti täytettynä, jotta koulumatkatukilippu voidaan myydä opiskelijalle. Vaillinaisin tiedoin täytettyjä tai korjausmerkintöjä sisältäviä ostotodistuksia ei hyväksytä. Verkkokaupan kautta tehtävä lisälatausmahdollisuus on järjestelmäuudistuksen vuoksi toistaiseksi poissa käytöstä. Linja-autoista Kelan koulumatkatukilipun lisälatausmahdollisuus poistuu kokonaan eikä koulumatkatukilippua voi jatkossa enää ladata linja-autossa.

Aikatauluneuvonta, matkalippujen myynti ja asiakaspalvelu:
Metka-kahvila (Nuorten keskus Steissi), Mariankatu 12, 24240 Salo
02 778 4994