Hyppää sisältöön
Tiedote

Nairassuon kunnostustoimet ovat onnistuneet odotetusti

Julkaistu 11.9.2023 11:05, Päivitetty 11.9.2023 11:06

Vesi viipyy jälleen Nairassuolla. Nairassuon suoalueen vesitalous palautettiin syksyllä 2022 lähemmäs luonnontilaa tukkimalla ojat kokonaan noin 2,5 kilometrin matkalla sekä tehden noin 10 metriä pitkiä ojakatkoja entisen pehkuturvetehtaan alueelle. Toimet toteutettiin Valonian Puujalka -hankkeessa kaupungin aloitteesta. Kuivasta kesästä huolimatta Nairassuolla, nyt vuotta myöhemmin, suon pinta hyllyy jalkojen alla, kun vettä ennen kunnostusta havaitsi lähinnä alueen ojissa.

Nairassuon oja 1.8.2023.

Nairassuon oja 1.8.2023

Nairassuon oja 1.8.2022.

Nairassuon oja 1.8.2022

Toimien vaikutukset kohdentuvat pääasiassa Salon kaupungin reilun 100 hehtaarin alueelle. Nairassuo on kokonaisuudessaan noin 250 ha, josta kaupunki omistaa noin 160 ha. Alueelle muokattuihin lampiin on padottu vesiä jo 1980-luvulla metsästysseuran toimesta. Ojakatkot ovat vettäneet nyt loputkin turpeennostoaltaat sekä niiden väliset kannakset, jolloin suoluonto ja sen veden pidättämiskyky palautuvat. Tämä vähentää osaltaan Mustajan kautta Metolanjokeen kohdistuvaa tulvapainetta ja eroosiota. Peltojen tulvariskin pienentyminen parantaa viljeltävyyttä, vähentää satotappiota ja viljavan peltomaan huuhtoutumista vesistöön.

Tehdyt toimet toteuttavat Salon kaupungin strategiaa sekä ilmasto ja ympäristöohjelmaa.