Hyppää sisältöön
Tiedote

Osallistuva budjetointi 2024 käynnistyy ehdotusten jättämisellä

Julkaistu 22.1.2024 13:12, Päivitetty 28.2.2024 08:36

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.

Salossa osallistuvaa budjetointia toteutetaan tänä vuonna jo neljättä kertaa vuoden 2024 talousarvioon varatulla 100 000 € määrärahalla. Raha käytetään kaupungin yhteisöjen ja kaupunkilaisten ehdottamiin ja toteuttamiin hankkeisiin kaupungin alueella. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia (kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket), asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan (harrastustoiminta). Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Samoin rakennettavien olosuhteiden tulee olla kaikille avoimia ja maksuttomia.

Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 € määräraha. Ehdotusten jättäjien tulee olla sitoutuneita toteuttamaan antamansa ehdotukset. Määrärahan lisäksi kaupunki tukee viestinnässä ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Hankkeiden vetäjien kanssa sovitaan tarkemmin yhteiset toimintatavat. Hankkeet tulee toteuttaa kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun 2025 mennessä.

Kaupungin työryhmä käy ehdotukset sisäisesti läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotuksen toteutukseen ei ole. Mikäli ehdotusten kokonaisbudjetti ylittää talousarvion määrärahan, päätetään suurin osa määrärahan käyttökohteista kuntalaisäänestyksen perusteella ja loppuosa (vähintään 30 000 € työryhmän tekemän kokonaisarvioinnin perusteella. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tuoreella videolla kerrotaan, mistä Salon osallistuvassa budjetoinnissa on kyse ja esitellään kaksi vuoden 2023 toteutusta. Video on katsottavissa verkkosivuilla www.salo.fi/osallistuvabudjetointi

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen, lapsiystävällisyys, kestävä kehitys ja tapahtumat. Annettavan ehdotuksen ja sen toteutuksen pitäisi tukea ainakin yhtä näistä teemoista.

Kun haluat ehdotukseksi mukaan osallistuvaan budjetointiin, täytä sähköinen ehdotuslomake huolellisesti 26.2. klo 16 mennessä. Lomakkeelle pääset verkkosivuilla salo.fi/osallistuvabudjetointi. Mikäli haluat täydentää ehdotustasi esim. videolla, valokuvilla, kartalla tms., voit ladata ne lomakkeen liitteeksi.

Toissijaisesti voit lähetä ehdotuksesi mahdollisine liitteineen 26.2. mennessä postitse: Salon kaupunki / Osallistuva budjetointi, PL 77, 24101 Salo tai jättää sen kaupungintalon postilaatikkoon. Paperilomakkeen voi tulostaa verkkosivuilla tai pyytää kaupungin palvelupisteistä.

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, p. 050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi