Hyppää sisältöön
Tiedote

Osallistuva budjetointi käynnistyy Salossa tänään

Julkaistu 24.3.2021 00:00

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistyy Salossa tänään. Kokeiluun on talousarviossa varattu 100 000 euroa, ja kyseinen summa on tämän vuoden aikana tarkoitus käyttää asukkaiden ehdottamiin ja valitsemiin hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin kaupungin alueella.

Ehdotuksia voivat esittää niin yksittäiset asukkaat kuin yhteisötkin. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä tai hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan. Ehdotukset voivat olla myös kaupungin ja eri toimijoiden yhteishankkeita.

Osallistuva budjetointi toteutetaan kaksiosaisena eli ensimmäisessä vaiheessa asukkaat ja yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia kaupungin kirjaamon kautta ja toisessa vaiheessa ehdotuksista äänestetään Otakantaa.fi-palvelussa.

Ennen kuin ehdotukset tuodaan asukkaiden arvioitaviksi ja äänestykseen Otakantaa.fi-palvelussa, käy kaupunki ne sisäisesti läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotusten toteutuksiin ei ole.

Ehdotuksia voi lähettää kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse 24.3. – 14.4. välisenä aikana.

Ehdotukset tulevat arvioitaviksi ja äänestykseen Otakantaa.fi-palveluun 19.4. ja äänestysaikaa on 2.5. asti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan 100 000 euron määrärahan puitteissa. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.