Hyppää sisältöön
Tiedote

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys Salon alueella

Julkaistu 2.1.2024 12:00

Salon kaupunki päivittää yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Märynummen, Saarenkylän, Pyymäki-Tuohitun ja Kajalan pohjavesialueille. Luokitukseltaan alueet kuuluvat 1-luokkaan ollen vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Märynummi ja Saarenkylä kuuluvan myös E-luokkaan, koska alueiden pohjavedestä on merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi suoraan riippuvainen. Märynummen alue on määritelty kemiallisen tilan johdosta selvityskohteeksi ja muut suunnittelualueen pohjavesialueet riskikohteiksi. Päivitystyöstä vastaa Sweco Finland Oy ja työ valmistuu vuoden 2024 aikana.

Suunnitelmalla pyritään suojelemaan pohjavesialueita ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja pohjavesipintojen liiallista laskua. Alueiden suojelun tavoitteena on uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien vaikutusten minimointi. Suojelusuunnitelmien päivittämisellä saadaan ajantasaista tietoa alueiden nykytilasta ja riskikohteista, jonka pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi sekä määritellään toimenpiteitä vahinkotapauksiin. Päivityksen yhteydessä alueiden pohjavesiolosuhteita ja riskikohteita kartoitetaan maastokäynneillä lumien sulettua.

Suojelusuunnitelmista laaditaan alueittain erilliset loppuraportit, jotka laitetaan kaupungin asukkaiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee valmistuessaan Salon internetsivuille asukkaiden käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla Salon kaupungin ympäristönsuojelusta. Mari Leminen, puh. 02 778 7805, mari.leminen@salo.fi.