Hyppää sisältöön
Tiedote

Salo mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

Julkaistu 20.1.2021 16:22

Salo on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Salosta kokeiluun mukaan pääsee noin 20 % esiopetusta järjestävistä päiväkodeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää Salon kokeilupäiväkodit sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset maaliskuussa. Huoltajia tiedotetaan asiasta tarkemmin tämän jälkeen.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta 2021 alkaen, on 102. Näiden lisäksi on valittu kokeilukuntia verrokkikunniksi.

Opetushallitus päättää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetuksen tavoitteista, oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista. Kokeilun opetussuunnitelman perusteasiakirja valmistuu tammikuun loppuun mennessä ja kokeilukunnan tulee laatia sekä hyväksyä paikallinen opetussuunnitelma heinäkuun loppuun mennessä.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä ja seurantaa tutkijaryhmän kanssa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.2021