Hyppää sisältöön
Tiedote

Salo on mukana Kestävän kaupunkikehityksen foorumissa teemalla kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman seurannan käytännöt

Julkaistu 17.11.2021 15:54, Päivitetty 17.11.2021 17:35

Kestävän kaupunkikehityksen foorumissa Salo saa asiantuntijatukea ja sparrausta oman käynnissä olevan vähähiilisyysohjelmansa toteuttamiseen, vahvistaa valmiuksia älykkäiden ratkaisujen käytöstä vähähiilisyyden tukena, saa tukea ja työkaluja toimintatapojensa pysyviin muutoksiin, tiivistää ja tehostaa sisäistä yhteistyötään sekä oppii muilta foorumin osallistujilta ja laajentaa omaa verkostoaan.

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma ja kestävän kaupunkikehittämisen asiantuntija- ja digitalo Sitowise järjestävät loppuvuodesta 2021 kunnille suunnatun Kestävän kaupunkikehityksen foorumin, jonka teemana ovat innovatiiviset ja älykkäät vähähiiliset ratkaisut. Foorumiin valittiin mukaan viisi kuntaa.

Foorumin aikana osallistujia sparrataan vähähiilisyysohjelmien ja -hankkeiden menestyksekkäässä läpiviemisessä tunnistamalla toteutuksen kannalta relevantteja ja älykkäitä ratkaisuja, poistamalla pullonkauloja sekä tuomalla alan uusinta tietoa toteutuksen tueksi. Älykkäät ratkaisut voivat tarkoittaa esimerkiksi uusia suunnittelu- ja digiratkaisuja tai innovatiivisia menetelmiä ja toimintatapoja.

Foorumissa oppiminen tapahtuu ensisijaisesti vertaisoppimisen kautta asiantuntijoiden tukemana verkkotyöpajoissa. Tavoitteena on tukea pysyvää muutosta kunnissa osallistuvien kuntien parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä kuntien tarpeiden mukaan valittavien asiantuntijoiden avulla. Foorumi on osallistujille maksuton.

Ensimmäisen työskentelypäivän 9.11. aikana kuultiin puheenvuoro kaupunkikehityksen megatrendeistä, kuten kestävän kehityksen vaatimuksista, teknologian kehityksestä, kaupungistumisesta ja datan käytön vallankumouksesta. Työskentelyssä tarkasteltiin megatrendien vaikutuksia omaan kuntaan.

Keskeisenä sisältönä on kuntien välinen dialogi, oppien ja oivallusten jakaminen siten, että jokainen osallistuja saa konkreettisia askelia jatkoon.

Salon tavoitteet foorumissa ovat:

  • Ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden aktiivinen seuranta on tae ohjelman onnistuneelle toteutumiselle.
  • Vahvistetaan kaupunkistrategian ja ilmasto- ja ympäristöohjelman yhteyksiä kestävän kehityksen tavoiteportaissa.
  • Varmistetaan ohjelman toimenpiteiden edistyminen ja selvitetään pullonkaulat.

Lisätietoja:
Anu Tuovinen, erityisasiantuntija
Salon kaupungin kehittämispalvelut
anu.tuovinen@salo.fi