Hyppää sisältöön
Tiedote

Salo rekrytoi kuutisenkymmentä vakituista sote-ammattilaista sijaispooliin

Julkaistu 20.7.2021 10:36, Päivitetty 20.7.2021 10:48

Salon kaupunki käynnisti tänään 57 vakituisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ulkoisen rekrytoinnin niin kutsuttuun sijaispooliin.

– Salo haluaa vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluitaan palkkaamalla merkittävän määrän uusia sote-ammattilaisia, jotka tulevat työskentelemään vakituisina sijaisina eri palvelualueilla ja yksiköissä. Tällä tavoin nyt rekrytoitavat työntekijät saavat varmuutta suunnitella elämäänsä ja vapautamme myös merkittävästi työaikaa sijaisten palkkaamisesta varsinaiseen hoiva- ja hoitotyöhön sekä esimiestyöhön, kertoo vt. sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anneli Pahta.

– Uskomme, että tämä toimenpide parantaa työelämän laadun kokemusta sotessa ja on oikean ratkaisu myös palveluiden laadun kehittämisen osalta, Pahta jatkaa.

Vakituisten sijaisten palkkaaminen tuo jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta sekä yksittäisen työntekijän kuin myös koko kaupunkiorganisaation toimintaan sen valmistautuessa soteuudistuksen toteutumiseen.

– Tämän kaltaiset rekrytointiratkaisut ovat merkittäviä työnantajamielikuvan kannalta ja vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön sitoutuminen kaupunkiin myös asukkaana on aivan toisella pohjalla, summaa kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Salossa sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosittainen sijaistarve on noin 260 henkilötyövuotta. Salossa toimii tällä hetkellä kotihoidon sijaispooli, josta saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. Tämä vuoden aikana sijaispooliin on tarkoitus rekrytoida 34 lähihoitajaa, 17 sairaanhoitajaa, neljä terveydenhoitajaa, neljä fysioterapeuttia, yksi hammashoitaja ja yksi suuhygienisti. Näistä on sisäisesti täytetty neljä fysioterapeutin tehtävää.

Rekrytoidut sote-ammattilaiset tulevat työskentelemään ympärivuorokautisessa hoidossa, kotihoidossa, kehitysvammahuollossa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa, terveyskeskussairaalassa, mielenterveys- ja päihdetyössä, avoterveydenhuollossa, päivystyksessä ja kotisairaalassa.

Vakituisten sijaisten palkkaaminen ei lisää henkilöstökustannuksia, vaan sijaisten palkkaamiseen varatut määrärahat siirtyvät vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahoihin. Kokonaiskustannukset kuitenkin vähenevät, kun esimerkiksi hallinnon kulut pienenevät ja osa rekrytoinnin välillisistä kustannuksista saattaa poistua.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi sijaispoolin perustamisen yksimielisesti kokouksessaan 21.6.2021.

Rekrytointimarkkinoinnissa käytetään pääasiallisesti kohdennettua digitaalista markkinointia ja markkinoinnissa tuodaan esille avoimen sote-alan työpaikkojen lisäksi myös Salon monipuolisia asumismahdollisuuksia sekä alueen muita avoimia työpaikkoja, jolloin myös muualta muuttavan perheenjäsenille on mahdollista löytää uusi työpaikka.

Salon kaupunginvaltuusto § 71 21.6.2021

Avoimet työpaikat kunnissa ja kaupungeissa – Kuntarekry