Hyppää sisältöön
Tiedote

Salo yhdessä -osallistuva budjetointi etenee

Julkaistu 13.4.2022 15:36, Päivitetty 28.4.2022 18:18

Salon kaupungin osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia sai jättää 4.4. asti. Yhteensä 52 eri henkilöä yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana jätti ehdotuksensa. Muutamat ehdottivat useita toteutuksia ja yhdestä kohteesta tehtiin puolestaan useita eri ehdotuksia. Yhteensä ideoita saatiin 53.

Ehdotuksista 14 oltiin valmiita toteuttamaan itse, toteuttajatahoina yhdistykset, yritykset, kansanopisto tai taiteilijaryhmät. Suurinta osaa eli yhteensä 31 ehdotusta esitettiin kaupungin toteutettavaksi. Lisäksi muutamien ehdotusten osalta toteuttajataho jäi epäselväksi. Neljä annetuista ehdotuksista on jo toteutettu tai toteutumassa eli uimahallin virtuaalinen vesijumppalaite, kirjastojen langaton verkko, Inkereen koripallokenttä ja pääkirjaston defibrillaattori.

Osallistuvan budjetoinnin teemoina olivat tänä vuonna asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen ja kestävän kehityksen toteuttaminen. Nämä teemat toteutuivat ehdotuksissa hyvin.

Ehdotusten tekijöille kerrottiin, että heidän tulee olla sitoutuneita toteuttamaan ehdotuksensa itse, ja että kaupunki tukee hankkeen viestinnässä sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Sovitulla linjauksella haluttiin lisätä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, joka viime vuoden osallistuvassa budjetoinnissa jäi vähälle, sillä kaupungin liikuntapalvelut toteutti kaikki ehdotukset.

Ehdotuksista suurin osa liittyi ympäristöön ja ympäristön viihtyvyyden tai toiminnallisuuden parantamiseen tai erilaisten olosuhteiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja rakentamiseen. Kulttuuritapahtumista saatiin myös useita toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Joitakin ehdotuksia annettiin muun muassa kaupungin järjestämien palvelujen hintojen laskemiseen liittyen.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahoilla toteutettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa sekä maksutonta, ja jatkoon valittujen toteutusten osalta näin on. Ennen ehdotusten jättämistä sovittiin ja tiedotettiin myös, että yhdelle ehdotukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha, jotta mahdollistetaan vähintään 10 erilaista toteutusta. Osassa ehdotuksista 10 000 euroa ei riitä ehdotuksen toteuttamiseen, jolloin ehdottajan on järjestettävä loppuosan rahoitus ennen kaupungin määrärahan myöntämistä.

Kaupunginhallituksessa maanantaina (11.4.) käydyssä keskustelussa todettiin, että kaikkia ehdotuksia, joita ehdottajat ovat olleet valmiita itse toteuttamaan, lähdetään työstämään eteenpäin. Ehdotuksille voidaan myöntää määrärahaa, jos ehdotusten toteuttamiskelpoisuus on varmistettu. Toteutuvien hankkeiden osalta tarvittavat määrärahat eivät yhteensä ylittäne 100 000 euroa, jolloin äänestystä ja hankkeiden karsintaa ei tarvitse toteuttaa.

Jatkokäsittelyyn tai toteutukseen etenevät ehdotukset:

Kulttuuri ja tapahtumat

• Pariisilainen ilta Taiteiden yänä 1.9, vastuutaho Salon Taiteilijaseura ry. Ulko- ja sisätiloissa toteutuvassa tapahtumassa mm. muotokuvamaalausta, taidetoimintoja (mm. yhteistaideteos), ranskalaisia sävelmiä ja pikkupurtavaa kahviosta. Kustannusarvio 4045 e.
• Soivat kylät -konserttikiertue, vastuutaho kuuden klassisen musiikin ammattimuusikon ryhmä. Toteutetaan syksyllä yhteensä 9 monipuolista ja juonnettua konserttia vanhoissa kuntakeskuksissa Salon keskustaa lukuun ottamatta. Kustannusarvio 9200 e.
• Sanataidetyöpajat lapsille ja nuorille, vastuutaho Kirjan talo – Bokens hus ry. Toteutetaan yhteensä 20 sanataiteellista työpajaa ympäri Saloa ylä- ja alakouluikäisille. Työpajat antavat sanataideohjaajien opastamana lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua sanataiteeseen itse tekemällä. Kustannusarvio 3000 e.
• Salon monet kasvot -yhteisötaideteos, vastuutaho Salon Taitokeskus / Taito Varsinais-Suomi ry. Luonnonväreillä toteutettavia taideteoksia, jotka maalataan Salon kesäkiertuepaikoilla. Kesäkiertuepaikoille pystytetään taidepisteet ja kiertueen päätteeksi maalauksista kootaan yhtenäinen taideteos ”Salon monet kasvot”, jota kaikki kaupunkilaiset pääsevät ihailemaan kesäkiertueen jälkeen eri paikoissa. Kustannusarvio 3380 e.
• Salo Circus -sirkusesityksiä ja työpajoja, vastuutaho Poikki Taideyhdistys ry. Toteutetaan maksuttomia sirkustyöpajoja ja esityksiä. Toiminta on suunnattu koko perheelle ja kaikenikäisille. Esitykset ja työpajat järjestetään julkisissa tiloissa tai kaupungin omistamissa tiloissa, koulujen saleissa, Salon torilla ja Kulttuuritila Näkkärissä. Kustannusarvio 10 000 e & mahdollinen omarahoitus.
• Hyvinvointia luonnosta ryhmätoimintaa perheille, vastuutaho Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry. Järjestetään maksuttomia retkipäiviä perheille, joissa on mielenterveyden- ja päihteidenkäytön haasteita. Retkillä hyödynnetään Green care -menetelmiä ja toteutetaan toiminnallisia aktiviteetteja (esim. melonta, seikkailutoiminta) oppaan ja mielenterveystyön ammattilaisen johdolla. Kustannusarvio 5500 e.

Olosuhteet ulkona liikkumiseen ja virkistäytymiseen

• Lisää toimintaa Tuohittuun, vastuutaho Tuohitun kyläyhdistys ry. Toimintasuunnitelmana on piristää kylätalo Tuohikodon piha-aluetta ja lisätä pihalle toimintoja leikkiin ja liikuntaan erityisesti lapsille ja nuorille ja toteuttaa viihtyisä ja turvallinen, kaikille avoin leikki- ja kokoontumispaikka. Kustannusarvio enintään 10 000 e.
• Muurlan opiston frisbeegolfradan (9 väylää) uusiminen, vastuutaho Muurlan opisto. Opiston alueella on vanha frisbeegolfrata, joka haluttaisiin palauttaa kyläläisten ja opistolaisten aktiivikäyttöön uusimalla frisbeegolfkorit, parantamalla väylälinjauksia, rakentamalla kunnolliset heittopaikat ja kunnostamalla radan ympäristöä viihtyisämmäksi ja paremmin rataa ja sen kävijöitä palvelevaksi. Kustannusarvio 6000 e.
• Ulkoilureitti Viitankruunun ympäri, vastuutaho Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistys ry. Viitankruunun kauniissa maisemissa on kohteita, jotka yhdistämällä saadaan ulkoilijoille luotua mielenkiintoinen ja vaihteleva vähän yli 3 km pituinen merkitty reitti. Kierros yhdistää merelliset Halikonlahden maisemat ja siellä olevan rantaniityn, melontareitin, lintulaiturin ja laavun pitkospuita ja polkuja pitkin Viitankruunun pronssikautiseen muistomerkkiin ja metsämaisemiin. Kustannusarvio 9750 e.

Jatkoselvityksiä vaativat ehdotukset:

• Hajalan frisbeegolfradan (9 väylää) rakentaminen, vastuutaho Hajalan kyläyhdistys ry. Alustava suunnitelma radan sijainnista on olemassa. Paikoitusmahdollisuuksista riippuen radan käyttäjäryhmä ovat paikalliset harrastajat tai laajemmin frisbeegolfin harrastajat. Kustannusarvio 9500 e.
• Kuntoportaat Perniön keskustaan, vastuutaho Perniön Sisu ry, Perniön Urheilijat ry ja paikalliset yrittäjät. Leskenkujan ja Tammitien välillä on nykyisin kapeat portaat jyrkässä rinteessä. Ehdotuksena on uusien, nykyistä pidempien, Tammitielle asti jatkuvien, kuntoportaiden rakentaminen tälle kohtaa. Portaiden tulee olla suorat ja tarpeeksi leveät, jotta turvallinen edestakainen liikenne mahdollistuu. Tarkoitus on tehdä myös kaksi tasannetta penkkeineen. Ehdotukseen sisältyy myös parkkipaikka Salontien varteen joen toiselle puolelle. Kustannusarvio 10 000 e + omarahoitusosuus.
• Halikonlahden uusi lintutorni, vastuutaho Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja Turun lintutieteellinen yhdistys ry. Ehdotuksena uusi lintutorni vanhan kaupungin rakentaman ns. Timalitornin tilalle. Timalitorni on 35 vuotta vanhana elinkaarensa lopussa eikä se ole turvallisuudeltaan uusia torneja vastaava. Kustannusarvio 10 000 e + merkittävä omarahoitusosuus + vanhan tornin purkukustannukset. Omarahoitusosuus selvittämättä.
• Vuohensaaren tanssilavan kunnostaminen, vastuutaho mm. Salon Seuratanssiklubi ry ja Tanssii ja musisoi ry 10 000 e. Kaupunki on jo laatinut suunnitelmia Vuohensaaren tanssilavan kunnostamisesta ja ehdotuksen tarkoitus on nopeuttaa suunnitelman etenemistä. Tanssilavan lattia pitää kunnostaa, lavasta pitää tehdä turvallinen (kaiteet) ja kaatuneen puun aiheuttamat vauriot pitää korjata. Lisäksi pitää rakentaa nykypäivän tarpeet täyttävä esiintymislava orkesterille ja mahdollisesti terassi. Kunnostettua tanssilavaa voisivat käyttää monet eri tahot. Kustannusarvio 10 000 e + muu rahoitus vielä epäselvä.
• Mathildedalin koirapuisto/koirametsä, vastuutaho Teijon kiinteistöhuolto ja kyläläiset. Koirapuisto ja sen sijoittaminen vaatii yhteissuunnittelua kaupungin ja mahdollisesti muiden maanomistajien kanssa, 10 000 e kustannusarvio ei riitä kestävien ja pitkäikäisten rakenteiden (aita ym.) hankkimiseen, omarahoitusta ei ole esitetty.

Muut ehdotukset

Kaikki saadut ehdotukset ovat nähtävillä osallistuvan budjetoinnin verkkosivulla. Ehdotusten yhteydessä on kerrottu perustelu sille, miksi määrärahaa ei tänä vuonna myönnetä. Perustelu lähetetään erikseen tiedoksi myös ehdottajalle.
Saadut ehdotukset menevät sisältönsä mukaan tiedoksi myös kaupungin eri palveluihin ja osa ehdotuksista voitaneen kustannuksiltaan pieninä ja tarpeellisina hankintoina toteuttaa kaupungin toimesta käyttötalousmäärärahoilla. Kustannuksiltaan suurempia ehdotuksia voidaan työstää osana tulevien vuosien talousarvioita ja investointisuunnitelmia. Osallistuva budjetointi on toiminut kaupunkilaisille vaikuttamisen kanavana samaan tapaan kuin esimerkiksi kuntalaisaloitteet toimivat ja yli 50 saatua ehdotusta kertoo siitä, että kysyntää ja tarvetta kuntalaisten osallistamiselle on.

Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi