Hyppää sisältöön
Tiedote

TARKENNETTU / Salolaisille yhdistyksille tukea koronaepidemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Julkaistu 3.6.2021 15:15, Päivitetty 14.6.2021 10:38

Tarkennettu 4.6.2021 klo 11.30, muokattu 14.6.2021 klo 11.38 tukeen oikeutut hakijat

Salon kaupunki tukee salolaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä koronapandemiasta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Tukea myönnetään sivistyspalveluiden toimialalle 120 000 ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle 30 000 euroa. Koronatukeen oikeutettuja hakijoita ovat rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Salo tai joiden avustuksen kohteena oleva säännöllinen toiminta sijoittuu Saloon ja, jotka toimivat kulttuurin, liikunnan, nuorisotoiminnan tai sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden aloilla.

Ensisijaisesti sähköinen avustushaku on avoinna 10. – 24.6.2021 klo 12 asti.

 Avustushaussa noudatetaan soveltuvin osin kaupungin ohjeistusta yhdistysten avustamisessa. Tukea on mahdollista saada vain osoitettavissa oleviin, koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan tiedot koronan vaikutuksesta yhdistyksen perustoimintaan, sopeuttamista varten tehdyistä toimenpiteistä sekä selvittämään koronan aiheuttamat tulonmenetykset ja säästöt 12 ”koronakuukauden” ajalta. Mikäli yhdistys ei ole hakenut Salon kaupungilta avustusta vuosina 2020 ja 2021, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa myös tilinpäätös, tilintarkastajien tai toiminnan tarkastajien lausunto ja toimintakertomus.

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon koronapandemiasta aiheutuneet todennetut ja arvioidut tulonmenetykset, mahdolliset samaan aikaan syntyneet kustannussäästöt ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tehtävien toimien aiheuttamat kustannukset.

Lyhyen hakuajan vuoksi toimijoita pyydetään tutustumaan ennakkoon avustushakemuksessa pyydettyihin tietoihin, jotka löytyvät tiedotteen lopusta. Hakemuksia vastaanotetaan kuitenkin vain varsinaisena hakuaikana 10.- 24.6.2021. Hakuprosessi toteutetaan ensisijaisesti sähköisesti eli hakulomake täytetään sähköiseen järjestelmään. Hakulomake löytyy kaupungin verkkopalvelun etusivulta (salo.fi) 10.6. alkaen otsikolla Salolaisten yhdistysten koronatuki / Avustushakemus. Lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa täytettynä Salon kaupungin kirjaamoon.

Kaupunginvaltuuston päätös (24.5.2021 §57) tulee lainvoimaiseksi 12.7.2021, mikäli oikaisua ei vaadita. Avustuspäätökset voidaan tehdä 12.7. jälkeen kesälomakausi huomioiden.

Hakulomake ja lisätietoa avustushausta

Lisätietoja:
Kulttuuritoiminta, kulttuurituottajat Suvi Aarnio, 02 778 4982 ja Sini Lundgren, 02 778 4983
Liikuntatoiminta, tiedotussihteeri Terhi Sinnelä, 02 778 4717
Nuorisotoiminta, nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen, 02 778 4800
Sosiaali- ja terveyspalvelut, taloussihteeri Rea-Riitta Breilin, 02 778 3203

 

Salolaisten yhdistysten koronatuki 2021 – avustushakemus

 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
 • Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja Y-tunnus
 • Yhdistyksen tilitiedot: IBAN-tilinumero ja BIC
 • Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero/sähköposti
 1. AVUSTUSTA HAETAAN SEURAAVAAN TOIMINTAAN (valitse yksi)
 • kulttuuritoiminta ja perinnetyö / sivistyspalvelut
 • liikuntatoiminta / sivistyspalvelut
 • nuorisotoiminta / sivistyspalvelut
 • hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen / sosiaali- ja terveyspalvelut
 1. KORONAN VAIKUTUS YHDISTYKSEN TOIMINTAAN

Kuvaile lyhyesti, millä tavalla korona on vaikuttanut yhdistyksenne perustoimintaan sekä  sopeuttamista varten tehdyt toimenpiteet toiminnan ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, esimerkiksi lomautukset, irtisanomiset, suunniteltujen toimien/tehtävien peruutukset jne.

 1. MUUT MYÖNNETYT KORONA-AVUSTUKSET JA -TUET

Ilmoita yhdistyksen muilta tahoilta saamat koronaan liittyvät avustukset ja tuet (esim. OKM, Taike, lajiliitot, säätiöt, ELY-keskus). Merkitse euromäärä, avustuksen myöntäjä sekä vuosi.

 1. AVOIMET KORONAHAKEMUKSET

Ilmoita yhdistyksen avoimet koronaan liittyvät hakemukset, joista ei ole vielä päätöstä (merkitse taho, haettu määrä sekä arvio päätösajasta).

 1. SELVITYS TULONMENETYKSISTÄ

Ilmoita hakuhetkellä todennettavissa olevat yhdistykselle koronasta aiheutuneet tulonmenetykset 12 “koronakuukauden” ajalta esim. 1.4.2020 – 31.3.2021. Vertailukohteena vuoden 2019 tilinpäätös. Listaa lyhyesti esim. lipputulot -XXX €, osallistumismaksut -XXX € jne.

 1. SELVITYS SÄÄSTÖISTÄ

Ilmoita hakuhetkellä todennettavissa olevat toiminnan keskeytymisestä tai supistumisesta aiheutuneet säästöt 12 “koronakuukauden” ajalta esim. 1.4.2020 – 31.3.2021. Vertailukohteena vuoden 2019 tilinpäätös. Listaa lyhyesti esim. palkkakulut XXX € , tilavuokrat XXX €, markkinointikulut XXX €.

 1. HAETTAVA AVUSTUSSUMMA
 2. LIITTEET

Ilmoita onko yhdistyksenne hakenut kaupungilta avustusta vuonna 2020 tai 2021.

Jos ette ole hakeneet, tulee toimittaa seuraavat liitteet:

 • vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastajien tai toiminnan tarkastajien lausunto ja toimintakertomus (mikäli ei hakemusta vuodelle 2020)
 • vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastajien ja toiminnan tarkastajien lausunto ja toimintakertomus (mikäli ei hakemusta vuodelle 2021)
 • yhdistyksen säännöt

Liitteet tulee toimittaa määräaikaan mennessä:

 • sähköpostilla osoitteeseen avustukset@salo.fi
 • postitse osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 77, 24101 Salo