Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon historiallinen museo mukana ilmastolupaus -hankkeessa

Julkaistu 29.9.2022 18:45

Salon historiallinen museo Samu on aloittanut ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittämisen toiminnassaan yhdessä Varsinais-Suomen alueen muiden museoiden kanssa.

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla vähennetään museoiden ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia sekä lisätään museoiden ekologista kädenjälkeä eli positiivisia ympäristövaikutuksia.

Salon historiallisen museon osalta hankkeessa on mukana erityisesti Meritalon museo, jonka osalta suunnitellaan geenipankkiyhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Meritalon uuden ennallistetun museopuutarhan biodiversiteettiä eli lajiston monimuotoisuutta pyritään säilyttämään ja laajentamaan eri tavoin. Puutarha suurine vanhoine tammineen on jo nyt tärkeä hiilinielu, jollaisia tarvitaan kaupunkiympäristössä.

Salon historiallisen museon osalta hankkeessa kiinnitetään huomiota myös ilmastopäästöihin ja museokohteiden sähkötöiden yhteydessä siirrytään muun muassa vähemmän energiaa kuluttavaan led-valaistukseen.

Museot ovat vaikuttava toimija yhteiskunnassa, ja kuten muillakin toimialoilla, myös museoiden toiminnassa aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on löytää hiilipäästöjä vähentäviä toimintatapoja, joita myös muut museot voivat ottaa käyttöön. Näin on mahdollista vähentää koko museokentän aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja olla osaltaan edesauttamassa siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Museovirastolta.