Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungille elinvoimaa strategisesta Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyöverkostosta

Julkaistu 29.11.2021 11:40, Päivitetty 29.11.2021 13:26

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen maakuntia ovat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Verkostoon kuuluvia kaupunkeja ovat: Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa.

Verkoston tavoitteina ovat kitkattomat ja sujuvat tavaravirrat, resurssitehokkuus ja hiilineutraalisuuden edistäminen.

Pohjoinen kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työssäkäynti- ja talousalueeksi. Kansainvälinen kilpailu käydään osaajista ja yrityksistä, ja parempi logistinen saavutettavuus ja kytkeytyminen suurempiin työmarkkina-alueisiin vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja elinvoimaa.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteisesti edistettäviä teemoja ovat sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus, logistinen toimivuus ja sujuvat pendelöintiratkaisut. Multimodaalilogistiikan sujuvuus on koko Suomelle elintärkeää.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toimijat ovat omilta osiltaan sitoutuneet eri tasoisiin resurssiviisaus- ja hiilineutraalisuustavoitteisiin, joita edistäviä toimenpiteitä voidaan levittää vyöhykeyhteistyössä yli aluerajojen.

Verkosto tarjoaa tietopalvelua ja sen hankkeessa on kehitetty esimerkiksi Clean Vehicle Wizard -työkalu julkisia kuljetuskalusto- ja palveluhankintoja varten. https://www.kasvuvyohyke.fi/tietopalvelu

Strateginen vaikuttaminen

  • Suomen aseman vahvistaminen strategisilla kumppanuuksilla
  • TEN-T Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävällä Scandria Alliance
  • Kansainvälinen multimodaalilogistiikan hub CaaS ekosysteemissä
  • Kokonaisvaltainen vyöhykekehittäminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa
  • Corridor as a Service (CaaS) -ekosysteemin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

Pohjoismaista ja Baltiasta kasvua idän ja lännen tavaraliikenteeseen – CaaS Nordic -yhdistys digitalisoimaan logistiikka – Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymistä edistävä, laajasti alan eri toimijoita kokoava CaaS Nordic -yhdistys tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen. Logistiikkakustannukset ja hiilijalanjälki alas digitalisaatiolla – Kasvuvyöhykesopimuksen tuloksena kannattavaa kasvua liikennealalle.

Merkittäviä lukuja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueesta

61% TKI-investoinneista
59% BKT:stä
55% työpaikoista
52% väestöstä
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kautta kulkee:
78 % ulkomaan meriliikenteen rahdista (2020)
85 % ulkomaan meriliikenteen matkustajista (2020)

Lisätietoja www.kasvuvyohyke.fi

Marjo Uotila
Yhteysjohtaja
Pohjoinen kasvuvyöhyke
040 651 4724
marjo.uotila@turku.fi