Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin arviointikertomuksessa 2023 näkyy myös kuntalaispaneelin kädenjälki

Julkaistu 22.5.2024 14:02

Salon kaupungin tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskeva arviointikertomus valmistui toukokuussa, ja se annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi kesäkuun kokouksessa maanantaina 10.6.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomus sisältää kaupungin toiminnan arvioinnin lisäksi myös toimenpidesuosituksia tuleville vuosille ja nostoja tuloksekkaasta toiminnasta. Vuoden 2023 arviointikertomuksen sisällöstä tarkastuslautakunta korostaa kolmea keskeistä asiaa, jotka ovat työterveyshuollon palvelun laajuuden arviointi, omistajaohjauspolitiikka sekä arviointikertomuksen huomioiden ja ehdotusten aktiivisempi hyödyntäminen kaupungin toiminnan kehittämisessä. Ensi toimena kesäkuun valtuuston kokouksen jälkeen kaikille valtuutetuille toteutetaankin kysely siitä, miten he hyödyntävät arviointikertomusta omassa toiminnassaan.

Arviointikertomusta on Salossa kehitetty vuosi vuodelta. Kuluvan kevään aikana sitä on käsitelty muun muassa taloussuunnittelun kansalaispaneelissa, joka on osa Sitran kansalaisten osallisuuden hankekokonaisuutta. Vastaavanlainen arviointikertomuksen kehittäminen kuntalaispaneelin avulla on Suomen kunnissa vielä harvinaista.

Kuntalaispaneelin lukuisista kehittämisehdotuksista lautakunta otti jo tämän vuoden arviointikertomuksessa huomioon ainakin seuraavat asiat:

  • arviointikertomukseen nostettujen asioiden terävöittäminen ja tärkeysjärjestykseen laittaminen ns. liikennevalo-menetelmällä
  • arviointikertomukseen annettavien vastineiden kehittäminen ja selkeyttäminen – jatkossa näkyviin tuodaan vastineen antaja sekä toteutuksen aikataulu ja vastuutaho

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023 Tarkastuslautakunnan verkkosivulla