Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyön ohjausryhmä kävi tutustumassa Campuskoti Merihelmeen 8.9.2023

Julkaistu 18.9.2023 08:20

Salon ja Turun AMK:n ohjausryhmä kokousti Salo IoT Campuksella. Kokouksen aluksi tutustuttiin palveluasumisyksikkö Campuskoti Merihelmeen. Toinen ryhmä AMK-sairaanhoitajaopiskelijoita on aloittanut opinnot uuden mallin mukaan. Kaikissa 30 huoneessa on asukas. Uuden toimintamallin käytänteet alkavat vakiintua. Malliin ja harmonisin värein remontoituun yksikköön ovat tyytyväisiä niin asukkaat, työntekijät, opiskelijat kuin asukkaiden läheiset.

– Viime helmikuussa Turun AMK:n Salon kampuksella avautui tehostetun palveluasumisen yksikkö Campuskoti Merihelmi. Nimensä mukaan yksikössä tehdään laajaa yhteistyötä Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat pääsevät oppimaan aitoon ympäristöön opintojensa alusta lähtien. Yksikössä halutaan myös luoda yksilöllistä kohtaamisen kulttuuria. Helmikuussa meillä oli uusi henkilökunta, uudet asukkaat ja tilat sekä toki myös uudet opiskelijat, kertoo Campuskoti Merihelmen esihenkilö Susanna Höykinpuro.

Ensimmäinen sairaanhoitajaopiskelijaryhmä on ollut osa Merihelmen työyhteisöä yksikön avautumisesta lähtien. Turun AMK:n 15 sairaanhoitajaopiskelijaa on jakaantunut neljään ryhmään – aamu- ja iltavuoroissa työskentelee yksi ryhmä kummassakin. Teoriaa opiskellaan koulussa ja käytäntöä Merihelmessä. Opiskelijoilla on Merihelmen tiloissa myös oma ryhmähuone. Turun AMK:n luomassa toimintamallissa opiskelijat oppivat tiimeissä, joka tuo opiskelijoille uudenlaista vastuuta ja ongelmanratkaisukykyä. Nyt syksyllä aloitti toinen opiskelijaryhmä erilaisista, toimintapalautteen pohjalta kehitetyistä, lähtökohdista (Varhan uutinen 8.6.2023).

Campuskoti Merihelmi on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jossa asukkaat asuvat vuokrasuhteessa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviydy enää yksin omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Campuskoti Merihelmessä on 30 asukaspaikkaa. Asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on valmiina sänky, yöpöytä ja verhot. Jokainen asukas saa sisustaa huoneensa mieleisekseen. Huoneet sijaitsevat yksikön ulkokehällä, näin kaikissa huoneissa on ikkuna. Yksikössä on kaikkien asukkaiden käytössä olevia yhteisiä tiloja, joissa asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa toistensa kanssa ja tavata läheisiään. Yksikön keskellä sijaitseviin yhteisiin tiloihin kuuluvat ruokailusali, oleskeluaulat ja iso parveke Salon kattojen yllä. Suosikkipaikkoja ovat kampauspöytä ja sauna.

Teoria ja harjoittelu liittyvät tiukasti yhteen

Aikaisemmin sairaanhoitajaopiskelijat ovat opiskelleet koulussa teorian ja prekliinisten harjoittelujen avulla. Opetus ja prekliininen harjoittelu tapahtuu korkeakoulussa, ja sen jälkeen opiskelijat siirtyvät noin 4 – 5 viikon kliiniselle harjoittelujaksolle vanhuspalveluihin. Uudessa toimintamallissa nämä taas yhdistetään ja toteutetaan hoivayksikössä yhden lukukauden aikana. Sairaanhoitajaopiskelijat ja ensimmäisen lukukauden opettajat ovat osa Mericampuksen hoivayksikön arkea alusta lähtien. Toimintaympäristössä tuetaan uutta tapaa opiskella: opiskelijat siirtävät aktiivisesti teoriaa käytäntöön sekä tuovat uutta tutkittua tietoa työntekijöille. Työntekijät puolestaan tuovat kokemuksensa ja osaamisensa opiskelijoiden käyttöön. Myös opettajat saavat kauan kaivatun jatkuvan yhteyden käytäntöön, mikä tukee heidän työtään. Aito vuoropuhelu mahdollistuu opettajien ja vanhuspalveluiden työntekijöiden välillä. Campuskoti Merihelmessä yhdistyvät asukas-, työntekijä- ja opiskelijaystävällinen hoiva- ja oppimisympäristö. Hoivakodissa kiinnitetään erityisesti huomiota eettisyyteen, hoitohenkilökunnan jaksamiseen, asukkaiden elämänlaatuun ja turvallisuuteen sekä opiskelijoiden oppimiseen (TurkuAMK 30.11.2022).

Tiimissä opitaan tehokkaammin kuin yksin

Uudessa toimintamallissa opiskelijat oppivat tiimeissä. Pedagogisena lähtökohtana on transformatiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan opiskelijat työskentelevät ja oppivat yhdessä vertaistensa kanssa ja heitä tukee ohjaajaryhmä. Tiimioppiminen tuo opiskelijoille uudenlaista vastuuta ja ongelmanratkaisukykyä ja samalla myös opiskelijoiden ryhmä- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Opiskelija nähdään aktiivisena osallistujana oppimisprosessissaan. Kliinisten taitojen lisäksi tulevalla ammattilaisella pitää olla taito mukautua työelämän muuttuviin vaatimuksiin ja kyky tarttua innovatiivisesti tulevaisuuden haasteisiin. Toimintamalli ohjaa opiskelijoita tähän suuntaan. Opetus ja oppiminen ovat osa jokapäiväistä toimintaa hoivayksikössä, ja opiskelijoiden osaamisen lisäämiseen osallistuvat niin työntekijät, opettajat kuin hoivakodin asukkaatkin. Kaiken oppimisen ytimenä ovat Campuskoti Merihelmen asukkaat (TurkuAMK 30.11.2022).

– Ainakin haluamme olla luomassa ihmislähtöistä läsnäolon ja kohtaamisen kulttuuria sekä yksilöllistä hoivaa. Haluamme, että kohtaamiselle jää myös aikaa. Elämme täällä normaalia elämää emmekä niinkään korosta ympärivuorokautisen hoivan yksikössä asumista, Susanna Höykinpuro korostaa.

– Yksikön seinät eivät myöskään saa olla liian korkeat vaan täältä pääsee ulkoilemaan ja myös kotivierailuille. Yhteydet omaisiin ovat tiiviit, hän jatkaa.

Lisäksi Merihelmi on mukana Turun AMK:n Soma-hankkeessa, jossa terveys-, hyvinvointi ja hoivateknologia-alan yritykset voivat kehittää uudenlaisia tuotteita ja palveluja sekä myös testata niitä käytännössä vanhuspalvelujen yksikössä henkilökunnan kanssa.

– Toivomme myös, että alaa opiskelevien kiinnostus heräisi vanhustyöhön, joka ei aina esimerkiksi julkisessa keskustelussa näyttäydy kaikkein hohdokkaimpana, Susanna lisää (Varhan uutinen 8.6.2023).

Varhan tiedote 8.6.2023: Ihmislähtöistä hoivakulttuuria luomassa

Turun AMK:n tiedote 30.11.2022: Campuskoti Merihelmi tukee hoitotyön opiskelijoiden osaamisen kasvua Salon IoT Campuksella