Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyön budjetista myönnetään vuosina 2024–2026 rahoitusta neljälle hankkeelle teemoissa: oppimista ja koulutusta tukevat pedagogiset ratkaisut, kiertotalous sekä sähköinen liikkuminen ja uusiutuvan energian järjestelmät

Julkaistu 20.12.2023 10:38, Päivitetty 20.12.2023 12:54

Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuodesta 2013 tehneet suunnitelmallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada aikaan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää sekä yliopiston tutkimukselliset tavoitteet että Salon kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet. Vuoden 2023 lopussa toteutettiin ensimmäistä kertaa hakujulistus seuraavien kolmen vuoden rahoitettaville hankkeille annetuilla teemoilla ja kriteereillä, jotka laajentavat tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta huomioiden Salon kaupungin strategian elinvoimapäämäärät ja kärkihankkeet.

Kiertotalouden lokalisaatio Suomessa: kohti teollisen symbioosin innovaatioita Lounais-Suomessa -hanke
Hanke auttaa laajentamaan teollisuuden toimijoiden määrää alueella. Salo saa markkinointietuja uusista kiertotalousratkaisuista ja on edelläkävijä kiertotaloudessa. Salon maine hyötyy vahvasta teknillisestä yliopistoyhteistyöstä. Tietoisuus TY:n tulevien insinöörien mahdollisuuksista Salossa on vahva etu. Kiertotaloushanke on myös jatkumoa Yrityssalon Lounapuisto-hankkeelle. Se edistää kiertotalousekosysteemin muodostumista ja managerointia.

Kodin energianhallintajärjestelmien toimintastrategiat (HEMS, home energy management system) -hanke
Hanke tukee Strategisen tutkimusneuvoston RealSolar -hanketta, jossa tutkitaan aurinkoenergian integroimista Suomeen kotitalouksissa, paikallisverkoissa ja kantaverkossa, ja Salon kaupunki on yksi hankkeen kumppaneista. Salolaisten yritysten akkuteknologioiden lahjoitusprofessuurissa tutkitaan mm. uusia teknologioita aurinkoenergian varastoimiseen, sekä mm. sensoreita helpottamaan ajoneuvojen akkujen terveydentilan arviointia (Akatemiatutkija-hanke OhDaBaGs). Hanke kartoittaa, millä ehdoilla erilaiset energiastrategiat ovat järkeviä.

Oppimisanalytiikan, yksilöllisen tuen ja tietojohtamisen avulla kohti parempaa oppimista -hanke
Salon kaupungin strategiassa ja sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmassa sitoudutaan laadukkaaseen opetukseen, oikea-aikaiseen oppimisen tukeen ja oppilaiden osaamistakuuseen. Sivistystoimen palveluita kehitetään rohkeasti ja innovatiivisesti. Tämän lisäksi kaupungilla on opetuksen järjestäjänä lakisääteinen velvollisuus tarjota oppimisen tukea sitä tarvitseville sekä seurata oppilaiden oppimistuloksia systemaattisesti. Myös valtakunnalliset uudistukset, kuten kaavailtu kaksivuotinen esiopetus sekä oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle, tuovat omat vaatimuksensa esioppilaiden, peruskoulun päättävien ja lukio-opintonsa aloittavien nuorten osaamisen arviointiin ja oppimisen tukeen. Jatkohankkeella laajennetaan toimintamallit myös esiopetukseen ja lukiokoulutukseen

Read4Insight-hanke
Read4Insight-projekti on peräisin SRC-hankkeesta ”Fostering Finnish Science Capital” ja se on linkitetty Turun yliopiston temaattisiin tutkimusprofiileihin “Lapset, nuoret ja oppiminen” ja “Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen yhteiskunta”. Projekti tarjoaa hyvin jäsennellyn monitieteellisen tutkimushankkeen, joka yhdistää kolmen tiedekunnan (yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet ja tekniikan). Se perustuu jatkuvaan yhteistyöhön Salon kaupungin kanssa, ja se hyödyttää Salon kaupunkia tarjoamalla osallistuville kouluille varhaisen pääsyn oppimisympäristöön ja opettajankoulutukseen. Tämä nostaa Salon kaupungin eturintamaan tutkimukseen perustuvien menetelmien hyödyntämisessä opetettaessa kriittistä lukemista peruskoulussa.

Turun yliopisto uutisoi hankepäätöksistä

Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyön ohjausryhmä on päättänyt lokakuun hankehausta rahoitusta saavat hankkeet. Päätöstä tehdessään ohjausryhmä arvioi hankkeiden osuvuutta haussa määriteltyihin teemoihin ja miten hankkeet edistävät Salon kaupungin elinvoimaa ja Turun yliopiston perustehtäviä.

Rahoitettavat hankkeet:

  • Apulaisprofessori Johanna Kaakisen johtaman hanke Read for Insight (Read4Insight) sai rahoitusta 251 012 euroa.
  • Apulaisprofessori Oskar Karlströmin johtama hanke Kiertotalouden lokalisaatio Suomessa: Kohti teollisen symbioosin innovaatioita Lounais-Suomessa sai rahoitusta 405 586 euroa.
  • Professori Kati Miettusen ja apulaisprofessori Pekka Peljon johtama hanke Kodin energianhallintajärjestelmien toimintastrategiat (HEMS, home energy management system) sai rahoitusta 325 600 euroa.
  • Työelämäprofessori Pekka Räsänen johtama hanke Oppimisanalytiikan, yksilöllisen tuen ja tietojohtamisen avulla kohti parempaa oppimista sai rahoitusta 323 232 euroa.

Hankehakuun tuli 10 hakemusta, joiden budjetti oli yhteensä hieman yli 3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 rahoitusta oli haettavissa 360 000 euroa ja sitä seuraaville vuosille 500 000 euroa. Hakemuksista kahdeksan liittyi haun teemaan oppimista ja koulutusta tukevat pedagogiset ratkaisut, kaksi kiertotalouteen ja yksi sähköiseen liikkumiseen ja uusiutuvan energian järjestelmiin.

Nyt tehtyjen rahoituspäätösten seurauksena yhteistyösopimuksen mukainen rahoitus on lähes täysin allokoitu hankkeille seuraavan kolmen vuoden osalta.

The steering group of the collaboration between the city of Salo and the University of Turku has decided on new projects

The steering group of the collaboration between the city of Salo and the University of Turku has decided on the new projects that will receive funding. The steering group evaluated how well the projects match the themes defined in the call and how they contribute to the vitality of the city of Salo and the basic tasks of the University of Turku.

Selected projects:

  • The Read for Insight (Read4Insight) project led by Associate Professor Johanna Kaakinen received funding of 251 012 euros.
  • The project Circular Economy Localization in Finland: Innovating Industrial Symbiosis in South Western Finland, led by Associate Professor Oskar Karlström, received funding of 405 586 euros.
  • The HEMS, home energy management system led by Professor Kati Miettunen and Associate Professor Pekka Peljo received funding of 325 600 euros.
  • The project Oppimisanalytiikan, yksilöllisen tuen ja tietojohtamisen avulla kohti parempaa oppimista (towards better learning with the help of learning analytics, individual support and knowledge management) led by Professor of Practice Pekka Räsänen received funding of 323 232 euros.

We received 10 applications with a total budget of just over 3 million euros. The maximum amount of funding available was 360 000 euros for year 2024 and 500 000 euros for the following years. Eight of the applications were related to the call theme Pedagogic solutions that support learning and education, two to the Circular economy theme and one to Electric transportation and renewable energy systems theme.

After these funding decisions, the available funding is almost completely allocated to the projects for the next three years.

Lisätiedot:
Turun yliopisto, kehityspäällikkö Paavo Kosonen
050 576 0952, paavo.kosonen@utu.fi