Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin koordinoima KotoSalo ja KotoSomero -hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä

Julkaistu 18.4.2024 10:06

Salon kaupungilla on käynnistynyt 1.2.2024 KotoSalo ja KotoSomero – Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla ESR+ -hanke. Hankkeen pääkohderyhmää ovat Salon seudulla (Salo ja Somero) asuvat kotoutumisajalla olevat maahanmuuttaneet henkilöt, erityiskohderyhmänä ukrainalaiset, tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Kohderyhmänä ovat myös työnantajat, joiden potentiaalia kohderyhmän työllistämisessä hankkeen kautta lisätään.

Kehittämishankkeessa järjestetään kaksi eri sisältöistä avaustilaisuutta:

  • Yrityksille, työnantajille ja yhteistyökumppaneille ke 24.4.2024 klo 16 -18, Salo IoT Campus (Joensuunkatu 7, Salo) sekä
  • Työnhakijoille pe 3.5.2024 klo 10-12, Voimala (Vilhonkatu 2, Salo)

Salo IoT Campuksella järjestettävän avaustilaisuuden keynote -puheenvuoron pitää koripallovalmentaja Henrik Dettmann. Dettmannin puheenvuoro käsittelee monikulttuurisuuden voimaa ja sen tarjoamia etuja sekä hyötyjä työnantajille ja yhteisöille.

– Henrik on kansainvälisestikin tunnettu alansa superosaaja, joka on oppinut hyödyntämään erilaisuutta ja saamaan ammattilaisista parhaan esille. Toivomme, että saamme tilaisuuteen mukaan runsaasti yrityksiä, jotka pohtivat monikulttuurisen työntekijän rekrytointia, tiivistää kehittämishankkeen projektipäällikkö Marjut Laaksonen.

KotoSalo ja KotoSomero -hankkeen tilaisuuden 24.4. ohjelma – Salo.fi/tapahtumakalenteri.

Hankkeen henkilöasiakkaille suunnattu avaustilaisuus järjestetään työnhakijoiden palvelupisteessä Voimalassa. Avaustilaisuus järjestetään osana jo perinteeksi muodostunutta kirsikankukkatapahtumaa.

– Tilaisuudessa esitellään hankkeen palveluja työnhakijoille, lisäksi toivomme asiakkaiden tutustuvan myös muuhun Kirsikankukkapäivän tapahtumatarjontaan. Esittelyt pidetään Hilkansalissa klo 10 ja 11, Laaksonen jatkaa.

Lisätietoja KotoSalo ja KotoSomero -hankkeen avaustilaisuudesta sekä kirsikankukkatapahtumasta 3.5. – Salo.fi/tapahtumakalenteri.

Hanke edistää Salon kaupungin valmistautumista TE2024- ja KOTO24-uudistuksiin

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa työikäisten maahanmuuttajien palveluiden kokonaiskoordinaation malli. Tavoitteena on tehostaa toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää maahanmuuttajien työllistymistä sekä koko seudun houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton näkökulmasta.

Hankkeessa pyritään perustamaan matalan kynnyksen osaamiskeskukset Saloon ja Somerolle, tarjoten tehokasta ja sujuvaa palvelua maahanmuuttajataustaisille työikäisille. Hankkeessa keskitytään nopeaan työllistymiseen erityisesti tulevaisuuden työvoimapula-aloilla, kehittäen uraohjausta ja yrittäjyysvalmiuksia kotoutumisajalla oleville työnhakijoille. Työnantajayhteistyössä edistetään yritysten monimuotoisuuden ymmärrystä ja luodaan verkostotoimintaa tarjoamalla ohjausta ja vertaistukea. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia työllistymistä tukevia palveluita ja luodaan Salon kaupungille oma hankintamalli sekä suunnitelma työllistämiseen.

– Hanke tulee tärkeään saumaan kotoutumislain ja TE-uudistuksen lähestyessä. Uskomme hankkeen tuovan lisäarvoa työllisyyspalveluihin sekä maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymiseen ja kotoutumiseen, sekä lisäksi parantavan alueen työvoiman monimuotoisuutta, Laaksonen kiteyttää.

Somerolla kehitetään pienemmän maaseutukaupungin toimintaympäristön erityispiirteet huomioivaa, kotoutumisen ja työllisyyden palvelut yhteen kokoavaa toimintamallia. Tarkoituksena on tavoittaa paikalliset työnantajat mahdollisimman proaktiivisesti ja matalalla kynnyksellä aina, kun heillä on työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä tai haasteita. Toimintamalliin kuuluu paitsi yhteinen palvelupiste ja aktiivinen oppilaitosyhteistyö Salon ja Forssan suuntaan, niin myös arvokkaan kolmannen ja neljännen sektorin työn tukeminen kotoutumisen palveluiden mahdollistamisessa. Kolmen hankevuoden aikana selvitetään myös työnantajien kiinnostus ulkomaisten osaajien houkutteluun Somerolle.

– Hankkeen toimipiste sijaitsee tällä hetkellä Someron kaupungintalolla, kertoo uraohjaaja Essi Ekqvist.

– Uusia tiloja on nykyisissä suunnitelmissa kaavailtu Jukolaan, jonne siirtymään päästäisiin todennäköisesti vuoden loppupuolella, Ekqvist jatkaa.

Yrityssalo Oy:n vastuulla yhteishankkeessa on edistää työnantajayritysten monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden kasvattamista sekä tukea vieraskielisten, yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden yrityksen perustamista Suomeen. Toimenpiteet ovat alkamassa kuluvan kevään aikana.

Talouden taas vireytyessä on ennakoitu, että on tarve löytää uusia ratkaisuja työvoimapulaan. Vieraskielisen työvoiman käyttö on tulevaisuudessa elintärkeä ratkaisu usealle yritykselle.

– Suomessa ja meillä Salossa väestö on ennakoitu olevan tulevaisuudessa laskusuunnassa. Tämä johtaa siihen, että jatkossa työelämä on yhä kansainvälisempää ja työyhteisöt monimuotoisempia. Siksi haluamme parantaa yritysten valmiuksia palkata myös vieraskielisiä työntekijöitä sekä samalla ratkaista yritysten haasteita liittyen esim. kieliongelmiin ja vieraskielisten integroimiseen suomalaiseen työelämään, toteaa erityisasiantuntijana työskentelevä Juha Metsänoja.

Yrityssalo järjestää useita verkostotilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden lisäämisen mahdollisuuksista sekä hyödyistä sekä ratkotaan yhdessä haasteita ja löydetään niihin parhaimpia käytäntöjä toisilta yrityksiltä. Lisätietoja Yrityssalon järjestämistä tilaisuuksista – Yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri.

Lisätietoja KotoSalo ja KotoSomero -hankkeesta Salon kaupungin verkkosivulla.

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen. Salon kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. TE-uudistuksen rinnalla valmistellaan kotoutumislain kokonaisuudistusta. Uuden kotoutumislain mukaan kuntien on tarjottava kotoutumispalveluita myös muille kuin työnhakijoille. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Marjut Laaksonen
050 460 8090
marjut.laaksonen@salo.fi