Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin selvitys rakennusteknisten töiden kilpailutuksista ja hankinnoista valmistunut

Julkaistu 9.12.2020 15:09

Salon kaupungin sisäinen tarkastus on kuluvan syksyn aikana selvittänyt vuosien 2017 – 2020 aikana tehtyjä rakennustöiden hankintoja. Selvitys liittyy keväiseen mediauutisointiin (TS 26.5.2020) sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön (29.5.2020).

Selvitys on valmistunut ja sen mukaan rakennusteknisten töiden hankinnoissa ei ole kaikilta osin noudatettu kaupungin ohjeita hankintamenettelyyn, dokumentointiin ja yhteisiin käytäntöihin liittyen.

Puutteita on havaittu rakennusteknisten töiden vuosille 2017 – 2018 kilpailutetun puitejärjestelyn toteutuksessa sekä muiden hankintojen kilpailutuksissa.

Puitejärjestelyyn liittyen huomautettavaa on järjestelyyn kuuluneen option käyttöönotossa ja järjestelyn kautta tehtyjen töiden laajuudessa.

Puitejärjestelyn lisäksi vuosien 2019 – 2020 aikana on tehty hankintoja ilman dokumentointia.

Selvityksessä on tullut esille, että jotkut hankinnat ovat liittyneet tilanteisiin, joissa on edellytetty välitöntä tai nopeaa toimintaa. Samoin on tuotu esille organisaation toiminnan tiivistämiseen liittyvä työmäärän kasvu ja käytettävissä olevien resurssien määrä.

Selvityksen yhteydessä ei ole tullut esiin, että kukaan henkilöstöstä olisi saanut hankintapäätöksiin liittyen mitään taloudellista etua tai hyötyä, eikä selvitys johda palvelussuhteiden päättämisiin.

– Kaupunki on tehnyt asiassa tarvittavat työnjohdolliset toimenpiteet. Selvityksessä esille tulleet puutteet on tunnistettu ja ne tulevat johtamaan tarkennuksiin kaupungin ohjeistuksissa ja prosesseissa, kommentoi vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen valmistunutta selvitystä.

Asia on esitelty kaupunginhallitukselle 30.11.2020 ja kaupunkikehityslautakunnalle 8.12.2020 pidetyissä kokouksissa. Selvityksen pohjalta teetetään myös koko valtuustokaudelle kohdentuva ulkoinen tarkastus.