Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin Sointu-tiimi sai sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon

Julkaistu 4.10.2022 15:16

”Ketään ei jätetä työkuorman kanssa yksin” – Salon kaupungin Sointu-tiimi sai sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon

Salon kaupungin Sointu-tiimi on saanut sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon, jonka myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

– Sointu-tiimi tekee pitkäjänteistä työtä psyykkisen kuormituksen hallitsemiseksi. Tiimissä ketään ei jätetä työkuorman kanssa yksin. Lisäksi niin esihenkilö kuin kollegat antavat säännöllisesti palautetta toisilleen, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.

Sointu-tiimi on 14 sosiaalityön ammattilaisen työyhteisö, jonka tehtäviä ovat muun muassa virka-aikainen sosiaalipäivystys, sosiaalipalvelujen palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. Ydintehtävänä on löytää tuen tarpeessa oleville oikeat palvelut oikea-aikaisesti.

– Työntekijät kiittävät esihenkilön valmentavaa johtamistapaa. Se näkyy muun muassa siinä, että hän seuraa työntekijöiden työtilannetta ja reagoi tarvittaessa esimerkiksi muuttamalla työnjakoa. Lisäksi esihenkilöllä on aikaa työntekijöille ja kohtaamisiin on työpaikalla rakenteet, Pekkarinen sanoo.

Talentian järjestämään kilpailuun tuli 45 ehdotusta hyvinvoivista työyhteisöistä. Kilpailuun osallistui yhtä paljon julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoja, jotka edustavat monipuolisesti koko sosiaalialaa.

– Kilpailuehdotukset vahvistivat käsitystämme siitä, että avaimet työhyvinvointiin on työpaikoilla. Erityisesti esihenkilön ja johtamisen rooli on merkittävä. Hyvinvointia pitää johtaa selkeillä rakenteilla, jotta työn kuormitustekijöitä voidaan tunnistaa ja hallita, Pekkarinen sanoo.

Hyvinvointialueiden kannattaakin henkilöstöstrategioissaan huomioida sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät. Hyvä työnantajamaine auttaa rekrytoimaan henkilöstöä ja myös pitämään sen. Henkilöstövoimavarojen riittävyys, henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat jatkossa menestymisen ehto ja samalla kilpailutekijä työtä vastaavan palkkauksen ohella.

Hyvinvoiva työpaikka -kilpailun palkinto on 1000 euroa, jonka työyhteisö voi käyttää työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Palkinto jaettiin 4.10. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Oulussa.

Sopivan kokoinen tiimi, jossa resurssit kunnossa

Sosiaalityöntekijä Anne Lahti ilmoitti Sointu-tiimin mukaan Hyvinvoiva työpaikka -kilpailuun. Hän kiittää työyhteisön avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

– Yksi merkittävä tekijä on se, että esihenkilö on aina tavattavissa työpaikalla ja hänen kanssaan voi puhua pienistäkin mieltä askarruttavista asioista, Lahti sanoo.

Työntekijät pitävät tiimiä sopivan kokoisena. Jos työntekijöitä olisi enemmän, esihenkilö tuskin voisi olla niin hyvin kaikkien tavoitettavissa kuin nyt.

– Työntekijöillä on yhtä iso merkitys hyvinvoinnille kuin esihenkilöllä. Meillä on tiimissämme lupa pyytää apua tai olla sellainen, ettei tiedä jotakin asiaa. Koen tämän tosi tärkeäksi, Lahti jatkaa.

Tiimin jäsenet tuntevat työskentelevänsä yhteisen tavoitteen eteen, asiakkaan parhaaksi. Jos esimerkiksi joku työntekijöistä sairastuu, ottavat muut työntekijät kopin hänen töistään.

Sana Sointu-tiimin tavasta tehdä työtä ja hyvästä ilmapiiristä on levinnyt sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden keskuudessa. Kaikki auki olleet virat on saatu täytettyä.

Tiimin esihenkilö, johtava sosiaalityöntekijä Rebecca Sjöholm korostaa, että riittävät resurssit vaikuttavat paljon tilanteeseen. Kun vakanssit ovat täynnä, on myös työmäärä kohtuullinen ja lain määräämissä käsittelyajoissa pysytään.

– Työilmapiiri on jatkuvasti muutoksessa, jos työntekijät vaihtuvat koko ajan. Meilläkin on ollut sosiaalialalle tyypillistä työntekijöiden vaihtuvuutta, nykyään kuitenkin aiempaa vähemmän. Halu oppia tuntemaan uudet jäsenet ja hyvä perehdytys tuovat tiimiin pysyvyyden ilmapiiriä, Sjöholm sanoo.