Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu

Julkaistu 22.9.2020

Vuoden 2019 keväällä alkanut Salon kaupungin verkkosivustojen uudistus on edennyt julkaisuvaiheeseen. Uusi verkkopalvelukokonaisuus koostuu viidestä sivustosta. Salo.fi on kaupungin perussivusto, Salontaidemuseo.fi taidemuseo Veturitallin sivusto, Salomus.fi Salon historiallisen museon sivusto, Salonpaikku.fi Salon joukkoliikenteen sivusto sekä Visitsalo.fi Salon alueen matkailusivusto, joka julkaistiin jo kesäkuussa matkailusesongin alkaessa.

Lisäksi viiden sivuston taustalle on koottu kolme tukipalvelua eli kohteet, tapahtumat ja tiedotteet, joiden sisältöä on mahdollista käyttää kaikilla viidellä sivustolla. Tavoitteena on, että yhteisesti käytettävä sisältö syötetään järjestelmään vain kerran.

Sivustouudistuksen taustalla on ollut kaupungin tarve vaihtaa julkaisualusta vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita sekä saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.

Kaikkien käytettävissä

Joulukuussa 2016 tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2019 ja Salon kaupungin verkkosivuja saavutettavuusvaatimus koskee 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavan verkkosivuston sisältö on kaikkien käytettävissä yksilöiden erilaisuudesta, kuten esimerkiksi näkövammasta, huolimatta. Saavutettavat verkkosivustot mukautuvat erilaisiin käyttötarpeisiin, eri aisteille ja toimivat yhdessä erilaisten laitteiden, apuvälineohjelmien ja käyttöliittymien kanssa.

Arjen työstä sujuvaa

Sivustokokonaisuus on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä, joka on kustannustehokas ja laajasti käytössä oleva toimittajariippumaton avoimen lähdekoodin järjestelmä. Keskeisimpänä tavoitteena on ollut saada sisällöntuottajien käyttöön järjestelmä, jolla sivustojen tuottaminen ja päivittäminen on sujuvaa ja nopeaa kaikilla päätelaitteilla. Uuden julkaisujärjestelmän ansiosta myös sivustojen kehittäminen on joustavaa. Uudistuksessa on kiinnitetty huomiota sivustojen käytettävyyteen, tiedon löydettävyyteen, visuaalisen ilmeeseen ja sivustojen skaalautuvuuteen eri päätelaitteille.

Verkkopalvelujen hankinnan sekä toteutuksen suunnitteluun sisältyi työpajoja, joihin osallistui yhteensä yli kolmekymmentä eri palvelualueiden edustajaa sekä salolaisia matkailutoimijoita Visitsalo.fi-sivustoon liittyen. Ennen työpajoja kaupungin eri palvelualueilla ja eri toimijoilla oli mahdollisuus vastata verkkosivu-uudistukseen liittyvään kyselyyn.

Uudistuksen myötä laajimman sivuston eli Salo.fi:n sivumäärää on saatu vähennettyä noin puoleen eli 650 sivuun. Tämä helpottaa muun muassa sivujen hallinnointia. Uusien sivustojen sisällönsyöttäjien määrä kaupungin organisaatiossa on noin 60 ja lisäksi tulevat vielä ulkopuoliset toimijat kuten tapahtumien järjestäjät, jotka voivat syöttää sivustoille omat tapahtumatietonsa.

– Sivustojen sisällönsyöttö tehtiin pääosin koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa eli lähes kaikki koulutukset ja henkilökohtainen neuvonta on hoidettu sähköisesti. Koronatilanne on myös monella tavalla hankaloittanut sisällönsyötön aikataulua ja edellyttänyt kaikilta sisällönsyöttäjiltä joustavuutta sekä pitkää pinnaa muutenkin epävarmassa tilanteessa, etenkin kun uuden julkaisujärjestelmän opiskelu ja sisällönsyöttö tehtiin muiden työtehtävien ohessa, kiittää viestintäpäällikkö Teija Järvelä kaikkia sivustojen uudistukseen osallistuneita.

– Sivustouudistuksen myötä saamme kaupungin käyttöön myös helppokäyttöisen alustan erilaisille sähköisille markkinointikokonaisuuksille, joita voidaan tehdään tarpeen mukaan joko jollekin erityiselle kohderyhmälle tai suuremmalle yleisölle. Tällainen on esimerkiksi Salo.fi:n etusivulta löytyvä Muuttajalle-kokonaisuus, jonka sisälle rakentuvat parhaillaan kaupungin kyliä ja asuinalueita esittelevät osiot, jatkaa Järvelä.

Kehitystyö jatkuu

Sivustoilla on vielä keskeneräisyyttä. Sivustojen viimeistely ja täydentäminen jatkuvat myös varsinaisen julkaisun jälkeen ja sivustojen kehitystyö on jatkuvaa. Esimerkiksi kaupungin lomakkeita tullaan osittain vielä muuttamaan sähköisiksi, jotta niitä voi jatkossa täyttää ja lähettää suoraan verkkosivuilta. Myös osa sivustolla olevista liitetiedoista ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Lokakuussa sivustojen sisäänajon jälkeen kuntalaisille avataan palautekanava sivustojen käytettävyyteen ja sisältöön liittyen. Sivustojen kävijämääriä ja sisältöjen käyttöä seurataan koko ajan sähköisillä työkaluilla ja sekä analytiikkaan että kuntalaispalautteisiin reagoidaan nopealla aikataululla.

Sivustojen saavutettavuustestaus teetetään loka – marraskuussa ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla, joka automaattisen ja teknisen testauksen lisäksi käyttää testauksessa myös kokemusasiantuntijoita, kuten esimerkiksi näkövammaisia henkilöitä. Saavutettavuustestauksen perusteella sivustoille laaditaan lain edellyttämät saavutettavuusselosteet.

Salon kaupungin kumppanina uudistusprojektissa on Evermade Oy, joka myös vastaa sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä seuraavan neljän vuoden ajan.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Teija Järvelä, 044 778 2151, teija.jarvela@salo.fi