Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin uusi liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut

Julkaistu 16.4.2021 12:22

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelmassa on esitetty Salon liikenneturvallisuuden nykytila ja työn tavoitteet, jotka on esitetty toteutettavaksi erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvä toimenpideohjelma koostuu liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä katuverkon rakenteellisista ratkaisuista, kuin myös liikenneturvallisuuden koulutuksista, tapahtumista ja kampanjoista, vahvasta poikkihallinnollisesta liikenneturvallisuustyöstä sekä tehokkaasta tiedottamisesta.

Salon liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin maaliskuussa 2020. Aiempi seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma kunnille on laadittu vuonna 2010. Työn ohjausryhmään on kuulunut Salon kaupungilta Petri Virtanen ja Mikko Söderholm, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Jaakko Klang, Liikenneturvasta Tapio Heiskanen, Varsinais-Suomen liitosta Noora Mäki-Arvela sekä poliisista Mika Peltola. Työssä esitettyjen toimenpiteiden painopiste on pienissä ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä, joilla on kuitenkin merkittävä vaikuttavuus.

Työn varsinaisena tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Yleisenä ja jatkuvana tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Salon kaupungin on todettu toteuttavan jo nykytilanteessa liikenneturvallisuustyötä mallikkaasti. Kaupunki on arvioitu kuntien liikenneturvallisuustyön arviointisuunnitelmassa neljän tähden liikenneturvalliseksi kaupungiksi ja tehokasta työtä jatkamalla mahdollisuudet tavoittaa täydet 5 tähteä ovat erittäin hyvät.

– Salossa ollaan tehty tehokasta liikenneturvallisuustyötä jo usean vuosikymmenen ajan. Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma antaa hyvät eväät laadukkaan toiminnan jatkamiseksi ja työn kehittämiseksi, toteaa suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm.

Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisin aikavälein toimenpideohjelmaan merkattujen tehtävien osalta.

Salon kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma (1,13 Mt)