Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen irtisanoutuu tehtävästään

Julkaistu 17.2.2022 11:08

Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja Salon kaupunginhallitus ovat yhteisissä neuvotteluissaan päätyneet siihen, että Nissisen palvelussuhde Salon kaupunkiin päättyy, ja hän irtisanoutuu kaupunginjohtajan virasta. Nissinen aloitti Salon kaupunginjohtajana tammikuun alussa 2021.

Neuvottelut on käyty kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän johtajasopimuksen pohjalta. Sopimuksen mukaan, mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä toteavat, ettei kaupunginjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta, kaupunginjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan.

– Keskusteluja on tammi-helmikuun aikana käyty hyvässä hengessä. Molemmat osapuolet ovat tunnistaneet tilanteen, jossa kaupunkina olemme. Meneillään on valmistautuminen kuntahistorian suurimpaan uudistukseen uuden valtuustokauden alkumetreillä, ja kun samanaikaisesti on huolehdittava myös koronatilanteesta toipumisesta, niin epäluottamusta kaupungin poliittisen johdon ja kaupunginjohtajan välillä ei saa olla, kertoo Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen.

– Perusteellisen taustatyön ja useiden keskustelujen jälkeen on kumpikin osapuoli tullut siihen tulokseen, että nyt tehty ratkaisu on tässä tilanteessa paras mahdollinen, niin Salon kaupungin kuin virasta irtisanoutuvan kaupunginjohtajan kannalta, jatkaa Nikkanen.

– On valitettavaa, että viranhoitoni Salossa yllättävien olosuhteiden pakosta päättyy. Samalla haluan kuitenkin kiittää kaupunkia työnantajana halusta päättää virkasuhteeni olosuhteisiin nähden rakentavalla tavalla. Tämä mahdollistaa molempien osapuolten mahdollisimman sujuvan etenemisen kohti uutta aikakautta, kommentoi Tero Nissinen tehtyä ratkaisua.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 21.2.

Kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyt päätetään kaupunginvaltuustossa 28.2. tehtävällä päätöksellä siihen asti, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään.