Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki ja MIELI Suomen Mielenterveys ry yhteistyössä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisessä

Julkaistu 8.9.2022 09:54

Harrastusryhmiä ohjaavilla aikuisilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäjinä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä on käynnissä kehittämistyö, jonka tarkoitus on tuoda mielenterveystaidot osaksi jokaisen ohjaajan työkalupakkia.

– Tavoitteemme on, että jokainen harrastusryhmän ohjaaja tietää, miten omalla toiminnalla voi tukea harrastusryhmiin osallistuvien lasten ja nuorten mielen hyvinvointia”, MIELI ry:n Nuoret ja mielenterveys -yksikön asiantuntija Taru Tanskanen kiteyttää.

Salon kaupunki on lähtenyt mukaan yhteistyöhön MIELI ry:n asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota alkuvuonna 2023 laaja-alaisesti maksutonta ja monimuotoista koulutusta kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ohjaajina Salossa toimiville. Ohjaajat voivat olla esimerkiksi yhdistyksissä toimivia vapaaehtoisia tai palkattuja ohjaajia sekä kaupungin ja seurakunnan työntekijöitä.

– Koulutussisältöjen suunnittelu alkaa, kun olemme saaneet riittävästi tietoa ohjaajien osaamistarpeista lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyen. Toivomme, että saamme ainakin 200 lasten ja nuorten harrastusryhmän ohjaajaa vastaamaan kyselyyn syyskuun aikana. Lisäksi on ollut ilahduttavaa huomata, miten moni ohjaaja on ilmaissut kiinnostuksensa pilottikoulutusta kohtaan”, iloitsee Tanskanen.

Osaamistarpeisiin liittyvä kysely on Salossa lähetetty yhteensä 219 yhdistykselle ja pyydetty välittämään kyselyä kaikille lasten ja nuorten (7-20 v.) ohjaajille sekä informoimaan kaupunkia ohjaajien määrästä, jotka kyselylinkin ovat saaneet. Lisäksi kysely on lähetetty yli 80 kaupungin työntekijälle ja se on lähdössä myös seurakunnan kouluikäisten ja nuorten ohjaajille.

Vapaa-aikapalveluiden, nuorisopalveluiden ja musiikkiopiston toimijat ovat käyneet hyvää yhteistä keskustelua siitä, miten kaupungin toimin voidaan olla tukemassa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja tarjoamassa apua haasteisiin varhaisessa vaiheessa. Tavoitteita on kirjattu myös vuosien 2022-2025 hyvinvointisuunnitelmaan.

Lisätietoja:
Salon kaupunki, hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
hilpi.tanska@salo.fi 

MIELI ry, asiantuntija Taru Tanskanen
taru.tanskanen@mieli.fi