Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki järjestää työvoimapalvelut vastuukuntamallilla 1.1.2025 alkaen – Suomeen tulossa 45 työllisyysaluetta

Julkaistu 1.3.2024 12:19, Päivitetty 30.5.2024 14:40

Valtioneuvosto on päättänyt 22.2.2024 neljästä työllisyysalueesta. Kaikki tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 lähtien työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Kunnista yhteensä:

  • 39 järjestää työvoimapalvelut vastuukuntamallilla
  • neljä järjestää yksin (Lahti, Kouvola, Helsinki, Vantaa)
  • kaksi järjestää työvoimapalvelut kuntayhtymämallilla (Suupohjan ja Kympin työllisyysalueet)

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen 22.2.2024 – tem.fi.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Salon kaupungilla työllisyyspalvelut kuuluu 1.1.2024 toimintansa aloittaneeseen elinvoimapalveluiden toimialaan.

TE-palveluiden uudistus on yksi Salon kaupunkistrategian 2030 merkittävimmistä edunvalvontahankkeista. Lue lisää Salon kaupunkistrategian verkkosivulta.

Salon kaupunki toimii 1.1.2025 alkaen työllisyysalueen vastuunkantokuntana

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen. Salon kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Tämä tarkoittaa sitä, että Salon kaupunki vastaa palveluiden tuottamisesta sekä ottaa vastaan liikkeenluovutuksessa valtiolta siirtyvät työntekijät. Salossa kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteisen työllisyysalueen muodostamisen 23.10.2023 kokouksessaan.

Työllisyysalueen palveluiden rahoituksesta ja suunnittelusta sovitaan kuntien kesken yhteistyössä, vaikka Salon kaupunki toimii järjestämisvastuullisena työvoimaviranomaisena. Muilla kunnilla on edustajat Salon kaupungin elinvoinajaostossa, joka on työllisyyspalveluista päättävä toimielin. Lisäksi valmistelua ohjaa kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä.

– Tulevan työllisyysalueen toiminnan valmistelu vaatii yhteiskehittämistä, joka tiivistyy entisestään, kun vuodenvaihde lähenee. Varsinais-Suomen TE-toimisto sekä ELY-keskus ja paikalliset toimijat, mm. yritykset, koulutusorganisaatiot ja yhdistykset, ovat mukana kehittämässä tulevia palveluita. Kaikilla on selkeästi tahtotilana se, että vastuullisen tehtävän siirto kunnille onnistuu Salon alueella hyvin, kertoo projektipäällikkö Salla Seppälä.

TE-uudistuksen rinnalla valmistellaan kotoutumislain kokonaisuudistusta (KOTO24)

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen.

TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Uuden kotoutumislain mukaan kuntien on tarjottava kotoutumispalveluita myös muille kuin työnhakijoille. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.

– KOTO24-uudistuksessa vahvistetaan erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien, kuten esimerkiksi kotivanhempien kotoutumista. Saloon on saapunut runsaasti maahanmuuttajia viimeisen muutaman vuoden aikana johtuen erityisesti Ukraina tilanteesta ja kotoutumispalveluja onkin koko ajan parannettu tarvetta vastaavaksi. Kaksi isoa samanaikaista muutosta tuo meille mahdollisuuden varmistaa maahanmuuttajien tehokkaat kotoutumispolut sekä työllistymisen, tiivistää työllisyyspäällikkö Minna Virta.

Lisätiedot:
Työllisyyspäällikkö Minna Virta
044 778 2161, minna.k.virta@salo.fi

Projektipäällikkö Salla Seppälä
050 439 8446, salla.seppala@salo.fi