Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki kehittää päätöksentekoviestintäänsä toimittamalla ennakko- ja päätöstiedotteet elinvoimajaoston kokouksista

Julkaistu 21.3.2024 14:15, Päivitetty 4.4.2024 08:57

Salon kaupungin tavoitteena on meneillään olevan strategiakauden aikana kehittää päätöksentekoviestintäänsä toimielinten kokousten osalta sekä edistää kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Ennakko- ja päätöstiedotteiden osalta kokeilu alkaa vuoden alussa toimintansa aloittaneesta elinvoimajaostosta, joka vastaa muun muassa maankäytön suunnittelusta, tonttipalveluista, kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalveluista, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, asuntopolitiikan koordinoinnista, joukkoliikennepalveluista, työllisyyspalveluista sekä kotouttamis- ja maahanmuuttopalveluista ja kansainvälisestä toiminnasta.

Ennakkotiedotteet julkaistaan kaupungin viestintäkanavissa sekä lähetetään medialle heti elinvoimajaoston esityslistan julkaisun jälkeen ja päätöstiedotteet vastaavasti kokouksen jälkeen.

Nostot elinvoimajaoston kokouksesta 26.3.

Kaavamuutokset

Kaupunginvaltuusto päätti 4.3.2024 kokouksessaan asuntomessujen hakemisesta Saloon joko vuodeksi 2028, 2029 tai 2030. Mahdollisiin asuntomessuihin liittyen elinvoimajaostolle esitetään Palometsän alueella sijaitsevan Kyntömiehenpuiston ja Ollikkalan yleiskaavamuutosten käynnistämistä, koska ne eivät sisältyneet aiemmin hyväksyttyyn kaavoituskatsaukseen.

Jaoston esityslistalla on myös Horninkadun kulmauksen asemakaavamuutos, jolla viimeisteltäisiin keskeneräinen rakennushanke ja saataisiin tätä kautta lisää asuntoja Salon keskustaan.

TE-palvelu-uudistus

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen ja Salo toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Vastuukuntana Salo vastaa palveluiden tuottamisesta sekä ottaa vastaan liikkeenluovutuksessa valtiolta siirtyvät työntekijät.

Tuleva elinvoimajaoston kokous on ensimmäinen, johon osallistuvat myös Someron, Marttilan ja Koski TL:n edustajat työllisyyspalveluita koskevien pykälien osalta. Tulevassa kokouksessa käsitellään TE-palvelu-uudistuksen tilannetta Salon työllisyysalueella sekä Salon työllisyysohjelman ja työllisyyden kuntakokeilun toiminnan raportointia vuodelta 2023.

Maksuton matkustus Paikku-liikenteessä viikoilla 26-30

Kesän maksuton matkustuskausi Paikku-liikenteessä on toteutettu kahdesti, vuonna 2022 ja 2023. Maksuttoman kampanjan tavoitteena on kannustaa perinteisesti pääasiassa yksityisautoilevia salolaisia kokeilemaan linja-autolla kulkemista.

Ensimmäisen maksuttoman jakson aikana kesällä 2022 matkamäärät nelinkertaistuivat edeltävästä vuodesta 2021, nousten 40 000:een. Vuonna 2023 joukkoliikenteellä tehtiin maksuttomalla jaksolla jo 50 000 matkaa.

Elinvoimajaostolle esitetään, että myös tänä kesänä juhannuksesta viisi viikkoa eteenpäin. Paikku olisi maksuton kaikille käyttäjille.

Elinvoimajaoston kokouksen 26.3.2024 esityslista.


Lisätiedot:
Elinvoimajaoston esittelijä, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi

Päätöksentekoviestinnän kehittäminen ja elinvoimapalveluiden viestintä, viestinnän suunnittelija Eija Laitinen
044 778 2153, eija.laitinen@salo.fi