Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki muistuttaa tontinomistajia lumikasojen poistosta

Julkaistu 9.2.2021 10:22, Päivitetty 9.2.2021 10:30

Lunta on kertynyt alkuvuoden aikana runsaasti katujen varsille. Salon kaupungin katujen kunnossapitotyön ja parkkipaikkojen saavutettavuuden helpottamiseksi muistutamme tontin omistajia lumikasojen poistosta.

Tontinomistajan on lain mukaan poistettava lumet tontille johtavalta kulkutieltä. Tontinomistajan velvollisuuksiin kuuluu myös jalkakäytävän viereen kertyneen lumivallin poisto sekä lumenpoisto jalkakäytävän viereisestä katuojasta ja sadevesikouruista (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta [669/1978] 3 §, 4 §).

Tontinomistajan on syytä myös huomioida, että tilanteessa, jossa lumia ei poisteta, on kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalla oikeus joko sakon uhalla velvoittaa tontinomistaja poistamaan lumet tai oikeus poistaa lumet tontinomistajan kustannuksella. Lumet poistamatta jättänyt voidaan myös vaihtoehtoisesti tuomita sakkoon (16 §, 17 §).

Linkki kunnossapitovastuu taulukkoon (276,08 Kt)

Kaupungin katujen kunnossapito ja liikenteen sujuvuus nojaavat kaupungin kunnossapitotoiminnan ja tontinomistajien yhteistyöhön. Tehdään siis tästä talvesta liikkumisen kannalta mahdollisimman sujuva meille kaikille.

Kiitos yhteistyöstä!
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen.