Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki mukana Kuntaliiton toteuttamassa Kuntalaistutkimuksessa 2024

Julkaistu 3.5.2024 09:21

Kaikkiaan 1200 salolaista saa lähiviikkojen aikana postitse kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista Kuntaliiton tekemästä kuntalaisten näkemyksiä kartoittavasta selvityksistä. Kuntaliitto on toteuttanut vastaavia kuntalaiskyselyitä säännöllisesti aina 1990-luvulta lähtien, viimeiseksi keväällä 2020. Aineistonkeruu toteutetaan postikyselyn muodossa, mutta kyselyyn on mahdollista vastata kyselylomakkeeseen sisältyvän linkin kautta myös sähköisesti.

Kuntalaistutkimuksessa on mukana 46 kuntaa ja kysely lähetetään Väestörekisterikeskuksen otoksen avulla kaikkiaan 32 900:lle täysi-ikäiselle kuntalaiselle. Vastauksia tullaan saamaan sekä suurista että pienistä kunnista eri puolilta Suomea.

Salon kaupunki on ollut Kuntaliiton tekemissä kuntalaistutkimuksissa mukana jo Paras-ARTTU-tutkimusohjelmasta alkaen, jonka puitteissa ensimmäiset kuntalaiskyselyt tehtiin vuosina 2008 ja 2011. Vuoden 2008 kyselyssä oli mukana myös Salon kanssa kuntaliitoksen yhdeksän kuntaa. Tämän jälkeen ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselyt on tehty Salossa vuosina 2015 ja 2017 ja nyt osana Erilaistuva KuntaSuomi2025-ohjelmaa vuosina 2020 ja 2024.

Salon kaupungin yhteyspäällikkö Saija Karnisto-Toivonen toivoo, että salolaiset kyselyn saajat vastaisivat aktiivisesti kyselyyn. ”Kuntalaistutkimus tarjoaa meille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksystä 2024.”

Lisätietoja:
Saija Karnisto-Toivonen, yhteyspäällikkö, puh. 050 465 2569, saija.karnisto-toivonen@salo.fi
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, puh. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi