Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki mukana kuntien tiedolla johtamisen tila -selvityksessä

Julkaistu 10.3.2023 12:48

Salon kaupunki on valittu osallistumaan Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvitykseen, jonka tavoitteena on selvittää tämänhetkinen tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa. Syksyn 2022 aikana tutkittiin valtionhallinnon tiedolla johtamisen tilaa ja keväällä 2023 toteutetaan selvityksen kuntasektorin osuus. Selvityksen on tilannut Valtiokonttori. Linkki uutiseen kuntien selvityksen aloittamisesta.

Valtiota ja kuntia koskevien tietovarantojen ylläpidon, raportoinnin ja tiedon analysoinnin lisäksi Valtiokonttorin tehtävänä on valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jonka tueksi tarvitaan tietoa julkishallinnon organisaatioiden arjesta. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa tiedolla johtamisen nykytilaa sekä luoda toistettava malli kehityksen seurantaan. Kun julkishallinnon tiedolla johtamista arvioidaan yhtenäisellä mallilla, voidaan kehittämistoimia ja tukea kohdistaa entistä paremmin.

– Hienoa, että Salo on valikoitunut mukaan yhdeksi tarkasteltavaksi kunnaksi. Tiedon hyödyntäminen osana päätöksentekoa ja päivittäistä johtamista on aivan keskiössä kuntien tulevaisuuden kehittämistyössä. Tästä tutkimuksesta saamme arvokasta tietoa kaupungin nykytilasta tiedolla johtamisessa, kiteyttää kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen.

Tiedolla johtamisen tila kunnissa -selvitykseen osallistuu 11 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea. Selvitykseen lähtivät Salon lisäksi mukaan Tampere, Turku, Jyväskylä, Rovaniemi, Järvenpää, Rauma, Savonlinna, Kangasala, Nurmes ja Asikkala. Otoksen kunnat valittiin satunaisotannalla noudattaen sitä reunaehtoa, että otos on väestön jakautumiseen nähden edustava.

Tiedolla johtamisen tilaa tarkastellaan Creatidon tiedolla johtamisen kypsyysanalyysia hyödyntäen. Kypsyyskyselyn myötä Salon kaupunki saa tietoa omasta tiedolla johtamisen tilastaan tiedon hyödyntäjien kokemuksien osalta. Kuntien tiedolla johtamisen rakenteita ja toimintatapoja tarkastellaan kaikille osallistuville organisaatioille yhteisissä työpajoissa. Tiedonkeruu toteutetaan kunnissa maalis- ja huhtikuun aikana.

Selvityksen toteutukseen liittyen lisätietoja antavat:
Emma Partanen, Creatido Oy
emma.partanen@creatido.fi

Saija Karnisto-Toivonen, Salon kaupunki
02 778 2569, saija.karnisto-toivonen@salo.fi

Henje Kasslin, Valtiokonttori
henje.kasslin@valtiokonttori.fi

Olli Ahonen, Valtiokonttori
olli.ahonen@valtiokonttori.fi