Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki neuvottelee työterveyshuollon järjestämisestä Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa

Julkaistu 2.11.2020 16:09, Päivitetty 2.11.2020 16:10

Salon kaupunginhallitus päätti viime maanantain (26.10.) kokouksessaan jatkaa neuvotteluja kaupungin työntekijöilleen tarjoaman työterveyshuollon järjestämisestä Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa.

Keskeisenä tekijänä päätöksen taustalla ovat vuonna 2019 työterveyshuoltolakiin tulleet muutokset. Oleellinen muutos Salon kaupungin järjestämän työterveyshuollon näkökulmasta oli lain vaatimus kaupungin ulkopuolisille yrityksille myytävien sairaanhoitopalveluiden vähentämiseen korkeintaan viiteen prosenttiin palveluista. Lakimuutoksen jälkeen kaupunki ei voinut myydä ulkopuolisille yrittäjille työterveyshuollon palvelua, ja palvelu myytiin Mehiläiselle liiketoimintakauppana. Muutos astui voimaan 1.2.2020.

Etenkin työterveyshuoltolain muutokset ovat vaikuttaneet Salon kaupungin järjestämän työterveyshuollon toimintaedellytyksiin. Tämä on näkynyt muun muassa lääkäripulana.

Kaupunginhallituksen iltakoulussa elokuussa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja työterveyshuollon tilanteen korjaamiseksi. Läpikäytyjä vaihtoehtoja olivat lääkärirekrytoinnin tehostaminen, palvelun kilpailutus ulkoisilla markkinoilla, vakuutuskassan käyttö ja neuvottelujen käynnistäminen Länsirannikon Työterveyden kanssa.

Lisäselvitysten jälkeen kaupunginhallitus päätti jatkaa neuvotteluja Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa, ja valmistelun edetessä työterveyshuollon järjestäminen viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

– Salo haluaa jatkossa turvata henkilöstölleen toimivat työterveyspalvelut ja nykytilanteessa se ei ole mahdollista. Tämän vuoksi hallitus päätyi yksimielisesti jatkamaan neuvotteluja Länsirannikon Työterveyden kanssa. Asian eteenpäin viemistä ei voi enää viivyttää, vaan se on ratkaistava mahdollisimman pikaisesti, kommentoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen viime maanantaina tehtyä kaupunginhallituksen päätöstä.