Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki osallistuu myös tänä vuonna Säkitön syyskuu -kampanjaan

Julkaistu 31.8.2023 10:35

Syyskuussa vietetään valtakunnallista ”Säkitöntä syyskuuta”. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun NIKO -projektin kampanja kannustaa nuuskattomaan ja terveelliseen elämäntapaan. Kampanjalla halutaan lisätä nuorten ja heidän lähipiirinsä nuuskatietoutta ja edistää nuuskattomuutta. Kampanjan aikana halutaan lisätä tietoa nuuskan terveyshaitoista ja mm. negatiivisesta vaikutuksesta liikunnan harrastamiseen.

Salon kaupungilla ”Säkitön syyskuu” näkyy mm. yläkouluissa, lukiossa ja ammattioppilaitoksessa sekä nuorisopalveluiden eri toimipisteissä ja toiminnoissa.

Kouluissa nuuskattomuuteen kannustavat muun muassa käytävillä esillä olevat mainokset. Koululaisten vanhemmilla on mahdollisuus osallistua tietoiskuun, jossa kerrotaan nuuskasta ja sen vaikutuksista sekä vapettamisesta eli sähkötupakoinnista. Sähkösavuketta käytetään jo alakoululaisten keskuudessa. Tilaisuus pidetään Teamsissa. Lisätiedot ja osallistumislinkki lähetetään huoltajille Wilman kautta syyskuun alussa. Nuorilla on mahdollisuus osallistua nikotiiniaiheiseen tehtäviin nuorisotiloilla.

Nikotiini on erittäin haitallista terveydelle

Nikotiini on vahvasti koukuttava myrkky. Nuuskassa on noin 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakassa. Nikotiini on kasvavalle nuorelle erityisen haitallista mm. suun terveydelle aiheuttaen limakalvomuutoksia, hampaiden ienvetäytymiä, värjäytymiä, reikiintymistä sekä erilaisia haavaumia. Nikotiini voi haitata aivojen kehittymistä ja heikentää oppimista. Vieroitusoireet kuten päänsärky, ärtyneisyys ja keskittymiskyvyn lasku heikentävät yleisesti nuoren hyvinvointia. Uudella nikotiiniannoksella ei paranneta keskittymiskykyä vaan helpotetaan vierotusoireita.

Vuonna 2021 salolaisista peruskoulun 8.-9. -luokkalaisista 4,4 % kouluterveyskyselyyn vastanneista käytti päivittäin nuuskaa. Toisen asteen koulutuksessa olevista nuorista nuuskasi päivittäin jo 10,1 %.

Vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa suomalaisista varusmiehistä nuuskasi päivittäin 19,5 % ja 16 % satunnaisesti.

Päivittäistä käyttöä lisää huomattavasti aikainen aloitusikä. Tupakoinnin vähennyttyä nuuskaaminen vaikuttaisi kasvaneen merkittävästi. Nuuskaamisen on myös todettu lisäävän tupakointia.

Nuoren nuuskattomuutta voi edistää mm. nuoren itsetuntoa parantamalla sekä kieltäytymistaitoja yhdessä harjoittelemalla.
Suomessa nuuskan myyminen, välittäminen tai luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty. Sen hallussapito ja maahantuonti on myös kielletty alle 18-vuotiailta.

Lisätietoja Säkitön syyskuu -kampanjasta Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n verkkosivulla.

Lisätiedot:
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén
050 408 4436, satu-maarit.hilden@salo.fi